Çocuk parası

Hollanda dışında çocuk paranız

Çocuğunuz Hollanda'nın çocuk parası gibi, ödeneklerin kontrolüne ilişkin sözleşme yaptığı bir ülkede ikamet ediyorsa ya da edecekse SVB, çocuk parasını öder. Çocuk parasını sadece sigortalıysanız alabilirsiniz.

Sigortalı olup olmadığınıza ve çocuk parası alıp alamayacağınıza bakınız.


Örneğin Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi olan ülkeler ya da İsviçre bu şarta uymaktadır.

Diğer bazı ülkelerde de çocuk parası alabilseniz. Ancak genelde çocuk parasının tutarı daha az olur. Tutar, çocuğunuzun ikamet ettiği ülkedeki geçim masrafları seviyesine uyarlanır. Tam çocuk parasının yüzde kaçını alabileceğiniz, her ülkeye göre tespit edilmiştir.

Çocuk parasının ödenemediği ülkelerde vardır: Arjantin, Belize, Şili, Ekvador, Mısır, Hong Kong, Ürdün, Makedonya, Monako, Panama, Paraguay, Tayland, Türkiye ve Uruguay.