Çocuk parası

Çocuğunuz (geçici süreyle) evden ayrılacak

Bazen çocuğunuzun eğitimini ve bakımını evde sağlamanız mümkün olmayabilir. Yine de çocuk parası alabilirsiniz.

Çocuğunuz ne zaman sizden ayrı yaşıyordur?

SVB'ye göre çocuğunuz haftada 4 geceden daha az evde kalıyorsa, ayrı yaşıyordur.

Örneğin çocuğunuz, hastaneye yatırıldığı veya tatile gittiği için geçici olarak evden mi ayrılacak? SVB'ye göre, çocuğunuz sizinle birlikte yaşıyordur. Ancak bu geçici durum 6 aydan fazla sürerse, çocuğunuz sizden ayrı yaşıyor sayılır.

Sizden ayrı yaşayan çocuğunuz için, hangi durumlarda çocuk parası alabilirsiniz?

Sizden ayrı yaşayan çocuğunuz için, şu durumlarda çocuk parası alabilirsiniz:

  • çocuğunuzun bakımı için, her üç aylık çocuk parası döneminde en az 425 EUR harcıyorsanız.
  • çocuğunuzun üç aylık dönemdeki net kazancı 1.296 EUR'dan azsa.

Çocuğunuz 16 yaşını doldurmadı mı? Öyleyse çocuğunuz, sınırsız ek kazanç edinebilir.

İki misli çocuk parasını, ne zaman alırsınız

Çocuğunuz, aşağıdaki nedenlerden dolayı sizden ayrı yaşıyorsa, iki misli çocuk parası alabilirsiniz:

  • hastalık veya özürlülükten dolayı, veya
  • öğrenim görmek için, ve
  • çocuğunuzun bakımı için, her üç aylık çocuk parası döneminde 1.129 EUR'dan fazla harcıyorsanız, ve
  • çocuğunuzun üç aylık çocuk parası dönemindeki net kazancı 1.296 EUR'dan fazla değilse.

Çocuğunuz 16 yaşını doldurmadı mı? Bu durumda çocuğunuz sınırsız ek kazanç edinebilir.

Çocuğunuz sizinle yaşıyorsa ve aşağıdaki durumlar söz konusu ise, iki misli çocuk parası alabilirsiniz:

  • 3 yaş ve üzeriyse, ancak 18 yaşını doldurmadıysa, ve
  • olumlu CIZ-tavsiyesi varsa.

Çocuğunuzu 45 günden fazla ziyaret ederseniz, iki misli çocuk parası alamazsınız

Çocuğunuz sizinle birlikte yaşamıyorsa ve siz üç aylık çocuk parası döneminde yanında 45 günden fazla kalmıyorsanız, çocuğunuz için iki misli çocuk parası alırsınız.

Siz ya da diğer veli üç aylık çocuk parası döneminde çocuğunuzu birkaç kez (örneğin 2 ya da 3 hafta boyunca) ziyaret ederseniz, kalış süreleri toplanır. Bir seferinde siz, bir diğer seferinde de diğer veli gitse dahi bu süreler birbiriyle toplanır. Anne baba (ya da velilerden birisi) üç aylık çocuk parası döneminde, çocuğun yanında 45 günden fazla kalırsa, çocuğunuz sizinle birlikte yaşıyor kabul edilir ve tek misli çocuk parası alırsınız.

Üç aylık dönemde ziyarete gittiniz ve ziyaretiniz bir sonraki üç aylık döneme mi sarktı? Ziyaretiniz yine de 45 günü geçemez.

Örnek: Çocuğunuza yaptığınız ziyaret 21 Haziran'da başladı ve 9 Ağustos'ta bitti. İkinci çocuk parası döneminde 10 gün, üçüncü çocuk parası döneminde ise 40 gün olmak üzere ziyaret, 50 gün sürmüştür. Bu durumda üçüncü çocuk parası döneminde tek misli çocuk parası alırsınız.

Çocuğunuz tatillerde ya da hafta sonlarında düzenli olarak eve mi geliyor? Bu durumda çocuğunuzun ne kadar süreyle yanınızda kaldığı önem taşımaz.