Çocuk parası

CIZ tavsiyesi (CIZ-advies) nedir

Çocuğunuzun yoğun şekilde bakıma ihtiyacı varsa, iki misli çocuk parasına başvurabilirsiniz. Ancak çocuğunuzun yoğun şekilde bakıma ihtiyaç duyup duymadığını biz tespit edemeyeceğimizden, Endikasyon Kurumu Bakım Merkezi’ni (Centrum Indicatiestelling Zorg -CIZ-) devreye sokarız. CIZ, çocuğunuzun bakıma duyduğu ihtiyacı değerlendirir. Bunun öncesinde size bir başvuru formu gönderilir. Bu formu mümkün olduğunca ayrıntılı şekilde doldurmanız önemlidir. Sadece CIZ bir tavsiyede bulunabilir. Gerekirse tedaviyi yapan doktordan veya çocuğunuzun devam ettiği okuldan aldığınız bilgileri de ek olarak gönderiniz. CIZ, sizden tüm bilgileri aldıktan sonra, bize bir tavsiyede bulunur. Bu, CIZ tavsiyesidir (CIZ-advies). Tavsiye olumluysa, iki misli çocuk parası alırsınız. Olumsuzsa, tek misli çocuk parası almaya devam edersiniz.

CIZ, değerlendirmeyi nasıl yapar

CIZ, sizden bilgi ister. Size telefon açabilir veya soru formu gönderebilir. Doktor veya uzmanlardan da ek bilgi isteyebilir, ancak bunu sadece siz izin verdiğinizde yapar.

CIZ, Wlz (Uzun Süreli Bakım Yasası/ Wet Langdurige Zorg) dolayısıyla çocuğunuza ilişkin bilgiye sahipse, tavsiyesini hemen verebilir. Ancak CIZ bu bilgiyi, sadece izin vermeniz durumunda kullanabilir. Buna izin verip vermediğinizi başvuru formunda belirtiniz.

CIZ, çocuğunuzun bakım ihtiyacını her biri 5 "işlev"e ayrılan, 2 husus temelinde değerlendirir:

Bakım
 1. bedensel hijyen
 2. idrar kaçırmamak
 3. yeme ve içme
 4. hareket gücü
 5. tıbbi bakım

Gözetim

 1. davranış
 2. iletişim
 3. tek başına evde kalmak
 4. evin dışında refakat
 5. meşguliyet

CIZ, her işlev için duyulan bakım ihtiyacını inceleyip, geçerli sayılıp sayılmayacağını tespit eder. Tavsiyenin olumlu mu, yoksa olumsuz mu olacağı, geçerli sayılan işlev sayısına bağlıdır. Aşağıdaki şekildeyse, tavsiye olumludur:

 • 3 ila 5 yaşındaki çocuklarda, 5 işlevin tespiti
 • 6 ila 9 yaşındaki çocuklarda, 4 işlevin tespiti
 • 10 ila 17 yaşındaki çocuklarda, 3 işlevin tespiti

CIZ bu tavsiyeyi bize bildirir. Biz de çocuğunuz için iki misli çocuk parası alıp almayacağınız hususunda sizi yazılı olarak bilgilendiririz.