Çocuk parası

Yüksek öğrenime hazırlık diploması (startkwalificatie) nedir?

Yüksek öğrenime hazırlık diploması havo, vwo ya da mbo 2 seviyesi ya da daha yüksek bir seviyeli diplomadır.

Kalifiye zorunluluğu

Kalifeye zorunluluğu, 16 ile 17 yaşarında olup da yüksek öğrenime hazırlık diplomasına sahip olmayan çocukların 18 yaşını doldurana kadar öğrenim zorunluluğunu şart koşar. Bu düzenlemeyle bu çocukların yüksek öğrenime hazırlık diplomasını almaları amaçlanmaktadır.

Çocuklar haftanın 5 günü okula gitmek zorunda değildir. Hem çalışıp hem de öğrenim görme kombinasyonuyla da yüksek öğrenime hazırlık diploması alınabilir.Bu örneğin mbo'da meslek edinimine refakat şeklindeki öğrenim sisteminde mümkün olabilmektedir.

Çocuğun ders, staj ve pratik derslere fiilen katılması şarttır. Öğrenim zorunluluğunu araştırmakla görevli memur, çocuğun yeterince ders görmediğini kurumumuza bildirdiğinde yetim ödeneği sonlanır.

Çocuk yüksek öğrenime hazırlık diplomasından almaktan hangi durumlarda muaftır?

Çocuk örneğin engelliyse ya da pratik öğrenim veya özel öğrenim sunan bir okulda okuduysa yüksek öğrenime hazırlık diplomasını almaktan muaf tutulur.

Hollanda dışında ikamet etmekte olan çocuklar için kalifiye zorunluluğu hangi şekilde uygulanır?

Yüksek öğrenime hazırlık diploması (startkwalificatie) ya da muafiyet kavramları Hollanda dışında tanınmamaktadır. Çocuk Hollanda dışında bir ülkede ikamet ediyorsa bakılan hususlar şunlardır:

  • Çocuk gündüzleri okula gidiyor ve gençlere kalifiyeli bir iş sahibi olabilme şansı tanıyan bir diploma almak için çaba gösteriyor mu, veya
  • böyle bir diplomayı aldıktan sonra hala tam gündüz öğrenimi görüyor mu, veya
  • hastalık ya da engellilik dolayısıyla öğrenim görecek durumda değil mi.