Çocuk parası

Gelir nedir?

Çocuğunuzun geliri, almakta olduğunuz çocuk parasını etkileyebilir. Bu nedenle çocuğunuzun geliri olarak neleri hesaba katıp katmadığımızı bilmeniz önemlidir.

Hesaba katılan gelirler

  • ücret veya maaş.
  • kendi şirketinden edindiği gelir.
  • ücretsiz gıda ve barınma gibi işveren tarafından sağlanan olanaklar
  • staj ödentileri
  • yol masrafları, giysi veya koruma gözlüğü gibi işveren tarafından karşılanan masraflar.
  • ücret tevkifatı iadesi.
  • işsizlik yasası (Werkloosheidswet) ya da hastalık yasası (Ziektewet) temelinde bir ödenek

Hesaba katılmayan gelirler

  • cep harçlığı
  • tasarruf hesabının faizi
  • tatil parası