Çocuk parası

Çocuğunuz ne kadar ek kazanç sağlayabilir

16 ile 17 yaşındaki çocukların bir çoğunun ya bir ek işi var ya da staj görmekte. Çocuğunuzun ek kazancı, önem taşımaktadır. Çocuğunuzun kazancı azami tutardan fazlaysa, çocuk paranızın tutarını etkiler. Bu azami tutar, her yıl ekim ayında yeniden belirlenir. Çocuğunuz 16 yaşından küçük mü? Öyleyse, ek kazancının ne kadar olduğu önemli değildir. Çocuk parasını normal olarak alırsınız.

 • 16 ya da 17 yaşındaki çocuğunuz ne kadar ek kazanç sağlayabilir?

  Çocuğunuz üç aylık dönemde net 1.296 EUR'dan fazla ek kazanç sağlayamaz. Çocuğunuzun sizin yanınızda mı yoksa ayrı mı yaşadığı önemli değildir. Çocuğunuz net 1.296 EUR ya da daha fazla kazanırsa, o üç aylık dönemde çocuk parası almazsınız. Çocuğa bağlı bütçe de durdurulur.

  Çocuğunuzun üç aylık dönemde 1.296 EUR'yu aşan her gelirini, kurumumuza bildirmek zorundasınız. Çocuğunuz 18 yaşını doldurduğunda, çocuk parası sonlanır. Ancak çocuğunuzun 18 yaşını doldurduğu üç aylık dönemde, çocuk parasını alırsınız. Bu nedenle de çocuğunuzun bu üç aylık dönemde edindiği ek kazanç, hesaba dahil edilir.

 • Yaz tatilinde fazladan ek kazanç

  Çocuklar yaz tatillerinde çoğu zaman tatil işi yapar ya da her zamankinden fazla çalışırlar. Çocuğunuz yaz tatilinde fazladan net 1.330 EUR ek kazanç (yani 1.296 EUR + 1.330 EUR) sağlayabilir. İki okul yılı arasındaki dönem, yaz tatilidir. Çocuğunuz mezuniyet sınavına girecekse, genelde yaz tatili daha erken, mayıs ayı gibi başlar. Bu durumda çocuğunuz daha önceden fazladan ek kazanç sağlayabilir.

  Aynı işverende tatil işi

  Çocuğunuzun yıl boyu bir işi varsa ve tatillerde aynı işverende fazladan çalışıyorsa bu, yaz tatili işi olarak değerlendirilir. Çocuğunuz staj görüyor ve yaz tatili süresinde orada fazladan çalışıyorsa bu, tatil işi olarak değerlendirilebilir. Ancak bunun için, tatil süresinde çalışmaya devam zorunluluğunun bulunmadığı staj sözleşmesinde yazmalıdır.

 • Azami tutarı aşan gelirleri daima bize bildiriniz

  Çocuğunuzun bir üç aylık dönemdeki ek kazancı, bir diğer üç aylık dönemdekinden fazla olabilir. Örneğin fazla mesai, ücret vergisi iadesi veya yıl sonu ikramiyesi gibi nedenlerden ötürü çocuğunuz beklenmedik şekilde 1.296 EUR'dan fazla kazanç sağlarsa, çocuk parasını iade etmeniz gerekir.
  Bunu önlemek için, çocuğunuzun muhtemelen bir üç aylık dönemde azami tutardan daha fazla kazanç sağlayacağını bize mümkün olduğunca erken bildiriniz.

  Çocuğunuzun üç aylık dönemdeki kazancı azami tutardan düşükse, bunu bildirmeniz gerekmez.

 • Sabit ya da sabit olmayan gelirdeki bir değişikliği bize ne zaman bildirmelisiniz

  Gelir değişikliklerini, 4 hafta içinde bize bildiriniz. Siz ya da çocuğunuz Hollanda dışında ikamet ediyorsa, bunu 6 hafta içinde bildiriniz. Bu 4 ya da 6 haftalık sürenin ne zaman başlayacağı, çocuğunuzun gelirinin sabit olup olmamasına bağlıdır.

  Çocuğunuzun geliri sabit değil

  Değişikliği bildirmek için aşağıda belirtilen itibarıyla 4 (ya da 6) hafta süreniz vardır:

  • çocuğunuzun üç aylık dönemdeki net gelirinin 1.296 EUR'dan fazla olduğu ödeme süresinin son günü. Ödeme süresi haftalık, 4 haftalık ya da bir aylık süreyi kapsayabilir.

  Örnek
  Karel, aylık olarak maaş alıyor. Çalışma saatleri değiştiğinden, her ay farklı bir tutar alıyor. Ocak ayında net 600 EUR, şubat ayında net 700 EUR ve mart ayında da net 300 EUR kazandı. Şubat ayında aldığı maaşla birlikte bu üç aylık dönemde 1.296 EUR'dan fazla kazanç sağladı. Bu, bildirim süresinin 28 Şubat'ta başladığı anlamına gelmektedir. Çünkü geliri şubat ayı itibarıyla bu üç aylık dönemde net 1.296 EUR'dan fazladır. Bu değişikliği bildirmek için, 28 Şubat itibarıyla 4 hafta süreniz vardır.

  Çocuğunuzun geliri sabit

  Değişikliği bildirmek için aşağıda belirtilenler itibarıyla 4 (ya da 6) hafta süreniz vardır:

  • çocuğunuzun üç aylık dönemdeki net gelirinin 1.296 EUR'dan fazla olduğu ödeme süresinin son gününden ve
  • gelir değişikliğiyle, net gelirinin üç aylık dönemde ilk kez 1.296 EUR'dan fazla olacağında.

  Örnek
  Karolien 4 haftalık süre için sabit 400 EUR kazanmaktadır. Mart ayı itibarıyla maaşı artacak ve 4 haftalık süre için net 425 EUR kazanacaktır. Bu değişik, birinci üç aylık dönemi etkilemez. Birinci üç aylık dönemdeki geliri, 1.296 EUR'dan düşüktür. Bildirim süresi, ancak 19 Haziran itibarıyla başlar. Çünkü bu, gelirinin değiştiği 4 haftalık sürenin son günüdür. Bu üç aylık dönemde net 1.296 EUR'dan fazla kazanç sağlayacağı açıktır. Bu değişikliği bildirmek için 19 Haziran itibarıyla 4 (ya da 6) haftalık bir süre vardır.

 • Gelir ile SVB ne kasteder?

  Çocuğunuzun geliri, almakta olduğunuz çocuk parasını etkileyebilir. Bu nedenle çocuğunuzun hangi gelirlerini hesaba katıp katmadığımızı bilmeniz önemlidir.

  Hesaba katılan gelirler

  • ücret veya maaş.
  • kendi şirketinden edinilen gelir.
  • ücretsiz gıda ve barınma gibi işveren tarafından sağlanan olanaklar.
  • staj ödentileri.
  • yol masrafları, giysi veya koruma gözlüğü gibi işveren tarafından karşılanan masraflar.
  • ücret tevkifatı iadesi.
  • İşsizlik yasası (Werkloosheidswet) ya da Hastalık yasası (Ziektewet) temelinde bir ödenek

  Hesaba katılmayan gelirler

  • cep harçlığı
  • tasarruf hesabının faizi
  • tatil parası