Çocuk parası

Çocuğunuz 18 yaşını dolduracak

Çocuğunuz 18 yaşını doldurduğunda, çocuk paranız kesilir. Çocuğunuzun 18 yaşını doldurduğu üç aylık dönemin bitimine kadar, çocuk parasını alırsınız.Çocuk parasını dönem bitiminde ödemekteyiz. Çocuğunuz üç aylık dönemin ilk gününde 18 yaşını dolduracaksa, o üç aylık dönem itibarıyla çocuk parası durdurulur. Bu hususta size önceden bir yazı göndeririz.

Çocuğunuz okula gidiyorsa, muhtemelen eğitim finansmanı bursu ya da öğrenci yardımı alıyordur. Bu konudaki daha geniş bilgiyi DUO'nun (Dienst Uitvoering Onderwijs - Öğrenimin İcrası Kurumu) web sitesinde bulabilirsiniz.

Eğitim finansmanı bursu alındığında, artık çocuk parası alınmaz

Bir çocuk eğitim finansmanı bursu alabiliyorsa, 18 yaşını doldurmamış olsa dahi çocuk parası hakkı biter. Eğitim finansmanı bursuna başvurup başvurmaması önemli değildir.

Çocuğunuz hbo'ya veya üniversiteye mi gidiyor? Öyleyse öğrencilere yönelik bir kredi olan, eğitim finansmanı bursu alabilir.

Eğitim finansmanı bursu hakkında daha geniş bilgiyi, DUO’nun (Dienst Uitvoering Onderwijs - Öğrenimin İcrası Kurumu) web sitesinde bulabilirsiniz.

Olası sağlık gider telafisi

Çocuğunuz 18 yaşını doldurduğunda, sağlık sigortası masraflarından kendisi sorumludur. Bu durumda çocuğunuz, Vergi dairesinden sağlık gider telafisi (zorgtoeslag) alabilir. Bu sağlık sigortası giderlerine yönelik, devlet katkısıdır. Daha geniş bilgi için www.belastingdienst.nl/jongeren adresindeki web sitesine bakınız.