Çocuk parası

Çocuk evlat edindiniz

Hollanda'dan bir çocuk evlat edindikten sonraki çocuk parası

Hollanda'dan bir çocuk evlat edinirseniz, belediye kurumumuza otomatikman bildirimde bulunmaz. Bu nedenle çocuk parası için, kendiniz başvurunuz. Böylece size çocuk parası başvuru formu gönderilir.

Hollanda dışından bir çocuk evlat edindikten sonra çocuk parası

Hollanda dışından bir çocuk mu evlat edindiniz? Bu durumda evlat edinmenin Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi'ndeki (Haags Adoptieverdrag) kurallara uyup uymadığını inceleriz.

  • Resmen tanınmış bir evlat edinme bürosu aracılığıyla mı, çocuk evlat edindiniz? Resmen tanınmış bir büronun, devletten aldığı ruhsatı vardır. Evlat edinme bürosundan, evlat edinmenin Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi'ne göre gerçekleştiği yönünde bir beyan alırsınız. Bu durumda çocuk parası alırsınız.
  • Bir çocuğu evlat edinirken, resmen tanınmış bir evlat edinme bürosu aracılık etmedi mi? Bu durumda kurumumuz, evlat edinmenin Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi kurallarına uygun olup olmadığını inceler.
Evlat edinme, Lahey Evlat Edinme Sözleşmesi kurallarına uygun değil mi? Bu durumda çocuğun geldiği ülkedeki evlat edinme kurallarını araştırır, evlat edinmenin tanınıp tanınamayacağına bakarız. Tanınıyorsa, çocuk parası alırsınız.

Evlatlığınız hala Hollanda dışında ikamet ediyorsa çocuk parası alabilir misiniz?

Evlat edindiğiniz çocuk geçici bir süre için hala Hollanda dışında ikamet ediyor olabilir. O halde aşağıdaki durumlarda buna rağmen çocuk parası alabilirsiniz:

  • Hollanda, ilgili ülkeyle 'kontrol sözleşmesi' yaptıysa. Bu sözleşmede, örneğin çocuk parası gibi ödeneklerin kontrolü hakkında yapılmış olan anlaşmalar yer almaktadır, ve
  • çocuğun bakımı için, üç aylık çocuk parası döneminde en az 425 EUR ödüyorsanız, ve
  • çocuk 6 ay içerisinde sizinle birlikte ikamet edecekse.
Çocuğun yanınızda ikamet etmeye başlamasından önceki süre, 6 aydan daha uzun mu sürecek? Bazen yine de çocuk parası alabilirsiniz. Bunun için SVB dairenizle irtibata geçiniz.
Çocuğunuzun ikamet ettiği ülkeyle "Kontrol Sözleşmesi" olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, en iyisi kurumumuzla irtibata geçiniz.

Evlat edinme öncesinde çocuk parası

Evlat edineceğiniz çocuk size tanındı, ancak çocuğunuz olarak halen belediyeye kaydı yapılmadı mı? Bazı durumlarda yine de çocuk parası almaya başlayabilirsiniz. Bu konuda, SVB bölge müdürlüğünüzle irtibata geçiniz.