Çocuk parası

İkamet etmek/çalışmak için Hollanda'ya geldiniz.

Çocuğunuz varsa ve ikamet etmek ve çalışmak için Hollanda'ya geldiyseniz, aşağıdaki durumlarda çocuk parası alabilirsiniz:

  • bir AB ya da AEA ülkesinden ya da İsviçre'den geldiyseniz ve başka bir ülkeye ait geçici görev beyannamesine sahip değilseniz ya da 
  • geçerli bir oturum izniniz varsa ve/veya
  • çalışma izniniz varsa.

Kimler Hollanda dışından çocuk parası alır?

Bazen siz ya da eşiniz başka bir ülkeden ya da bir uluslararası örgütten de çocuk parası alabilir. Bu, aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir:

  • siz ya da eşiniz uluslararası bir örgütte çalışıyorsanız, veya
  • siz ya da eşiniz başka bir ülke devleti için çalışıyorsanız veya
  • siz Hollanda'da çalışıyor ve eşiniz Hollanda dışında ikamet edip, çalışıyorsa.

Hollanda dışından aldığınız çocuk parasına ek alabilir misiniz?

Hollanda çocuk parasının mı, yoksa Hollanda dışından alınan bir diğer çocuk parasının mı öncelik taşıdığı, ülkeler arasındaki anlaşmalarla belirlenmiştir. Hollanda dışından aile yardımı alıyorsanız ve bunun miktarı Hollanda'nınkinden düşükse, SVB bunu Hollanda çocuk parası miktarına kadar tamamlar.