Çocuk parası

SVB çocuğa bağlı bütçe ve/veya çocuk bakım yardımını hangi durumlarda öder?

Hollanda dışından aldığınız aile yardımınız ek tutarla tamamlanıyorsa, çocuğa bağlı bütçe ve/veya çocuk bakımı yardımı Vergi Dairesi yerine SVB tarafından ödenir.

Bu tutarı üç aylık çocuk parası döneminin bitiminde alırsınız.

Hollanda dışından aldığınız aile yardımınız ek tutarla tamamlanıyor

Birçok ülkede çocuklu ailelere "aile yardımı" ödenmektedir. Hollanda'daki aile yardımı çocuk parası, çocuğa bağlı bütçe ve çocuk bakım yardımından oluşur. Bazen hem Hollanda hem de Hollanda dışından aile yardımı alabilirsiniz. Hollanda dışından mı yoksa Hollanda'dan alınan aile yardımının mı "öncelikli olduğu" kurallara göre belirlenir. Hollanda dışından tam aile yardımı tutarını alıyorsanız ve çocuk başına aldığınız tutar Hollanda'da çocuk başına geçerli aile yardımı tutarından düşükse, SVB bu tutarı Hollanda'da geçerli aile yardımı tutarına tamamlar.

Çocuğa bağlı bütçe ve/veya çocuk bakım yardımı mı alıyorsunuz? Bu durumda AB, AET üyesi bir ülke ya da İsviçre'den aldığınız benzeri aile yardımının tutarının, çocuk parası ve/veya çocuğa bağlı bütçe ya da çocuk bakım yardımının tutarından düşük olup olmadığını değerlendiririz. Düşükse, Hollanda dışından aldığınız aile yardımının tutarını, Hollanda'da geçerli olan tutara tamamlarız. SVB bu ek tutarı, üç aylık dönemin bitiminde öder.