Çocuk parası

Çocuk parası alınmasa dahi, çocuğa bağlı bütçe

16 veya 17 yaşındaki çocuğunuz için çocuk parası almıyorsanız dahi, şu durumlarda çocuğa bağlı bütçe alabilirsiniz:

  • çocuğunuz yanınızda ikamet ediyor; ya da
  • çocuğunuz yanınızda ikamet etmiyor ve siz her üç aylık çocuk parası döneminde çocuğunuzun bakım giderleri için en az 425 EUR ödüyorsanız, ve
  • çocuğunuz her üç aylık çocuk parası döneminde 1.296 EUR'dan fazla kazanmıyorsa, ve
  • çocuğunuz artık okula gitmediğinden çocuk parası durdurulduysa ve havo, vwo ya da mbo 2 ya da daha yüksek seviyede bir diploma almadıysa.

Çocuğunuz eğitim finansmanı bursu alıyorsa, çocuğa bağlı bütçe almazsınız. Hakkı olmasına rağmen eğitim finansmanı bursuna başvurmasa dahi, bu değişmez.

Mesleğe yönelik eğitim (bol) takip eden, reşit olmayan mbo-öğrencileri, öğrenci toplu taşım ürünü (studentenreisproduct) alabilmektedir. Bu ürün eğitim finansmanın bir parçası olsa da, çocuk parası hakkını etkilememektedir.

Durumunuzun bu şartlara uyup uymadığı tarafımızdan araştırılıp, vergi dairesine bildirilir. Çocuğa bağlı bütçenizin devam etmesi için, sizin şahsen yapmanız gereken birşey yoktur.