AOW yaşlılık aylığı

Kontratta neler yazmalıdır?

Yanınıza bir kiracı ya da pansiyoner mi almak istiyorsunuz? Yoksa siz birisinin yanında kiracı ya da pansiyoner olarak mı kalacaksınız? Sözleşmenin aranan şartlara uyduğundan emin olmak için en azından, aşağıda belirtilen hususların kontratta bulunmasını sağlayınız:

  • kısa bir açıklama: Sözleşmenin kira mı yoksa pansiyonerlik için mi düzenlendiği belirtilmeli
  • sizin ve diğer konut sakinlerinin ad ve soyadları
  • konutun adresi
  • sözleşmenin başlangıç tarihi ve süresi
  • konutun içinde kiraya verilen ve ortaklaşa kullanılan bölümlerin açıklaması
  • kira bedeli
  • sunulan olası hizmet veya bakıma ilişkin kısa bir açıklama
  • sunulan bakım veya hizmetin bedeli
  • periyodik fiyat ayarlamasına ilişkin anlaşmalar

Kira ve sunulan olası hizmet ya da bakım için anlaşılan tutarlar, tanıdık fiyatı değil, piyasa rayicine uygun olmalıdır. SVB kontrol ederse, sizden bunu kanıtlayabilmenizi beklemektedir.