AOW yaşlılık aylığı

Hangi durumlarda halk sigortaları için sigortalısınız

Hollanda'da dört çeşit halk sigortası vardır: Çocuk parası, AOW, Anw geride kalanlar ödeneği ve Uzun Süreli Bakım Yasası (Wet langdurige Zorg -Wlz-). Genel kural, Hollanda'da yasal olarak ikamet eden kişinin, bu halk sigortaları için sigortalı olmasıdır. Bunun bazı istisnaları vardır.

Hollanda’da ikamet edip yine de sigortalı olamamak

Dikkat: Bu istisnalar geneldir. Sizin için tam neyin geçerli olduğunu bilmek istiyor musunuz? Öyleyse bizimle iletişime geçiniz.

Hollanda’da ikamet etmenize rağmen, hangi durumlarda sigortalı olmazsınız?

 • Hollanda dışında bir AB/AEA veya sözleşme ülkesinde çalışıyorsunuz ve geçici görev beyannameniz yok
 • Hollanda dışında bir AB/AEA veya sözleşme ülkesinde çalışıyorsunuz. Hollanda dışında yerleşik bir işveren için veya bağımsız olarak çalışıyorsunuz
 • Başka bir ülkenin diplomatik ve konsolosluk temsilcisisiniz. Aile fertleriniz sadece Hollanda'da çalışır ya da Hollanda’dan bir sosyal güvenlik ödeneği alırsa sigortalı olabilir
 • Hollanda'ya gönderildiniz. Başka bir ülkenin diplomatik, konsolosluk temsilciliğinin idari, teknik ve hizmet personelinin, Hollandalı olmayan bir üyesisiniz. 10 yıldan daha az süreyle Hollanda'da çalışıyorsunuz.
 • NATO veya AB gibi uluslararası bir kuruluşta memur olarak çalışıyorsunuz. Aile fertlerinizin sigortalı olup olmaması, Hollanda ve bu kuruluş arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Hollanda'da çalışıyorlarsa, aile fertleriniz genelde sigortalıdırlar. Ya da Hollanda'dan bir sosyal güvenlik ödeneği alıyorlarsa.
 • Başka bir ülke devleti ya da Curaçao, Aruba, Saint Martin devleti için çalışıyorsanız. Aile fertleriniz sadece Hollanda'da çalışıyor ya da Hollanda'dan bir sosyal güvenlik ödeneği alıyorsa sigortalıdır
 • Hollandalı olmayan bir işveren için, uluslararası taşımacılıkta çalışıyorsunuz. Kişi veya mal taşıyorsunuz ve bunu özellikle Hollanda dışında yapıyorsunuz. AB ve AEA içinde, başka kurallar geçerlidir. Buna ilişkin geniş bilgi için, "Hollanda dışında ikamet ve sigortalı olmak" başlığı altındaki "2 ya da daha fazla ülkede çalışmak" yazısını okuyunuz
 • Hollanda'da çalışıp, Hollanda dışındaki bir ülkenin geçici görev beyannamesine sahipsiniz
 • Eğitiminiz için geçici süreyle Hollanda'dasınız ve çalışmıyorsunuz

Hollanda dışında ikamet ve sigortalı olmak

Dikkat: Bu istisnalar geneldir. Sizin için tam neyin geçerli olduğunu bilmek istiyor musunuz? Öyleyse bizimle iletişime geçiniz.

Hollanda’da ikamet etmemenize rağmen, hangi durumlarda sigortalı sayılırsınız?

 • Hollada'da ücretli işte çalışıp, vergi ve prim ödüyorsunuz. Başka bir ülkeden geçici görev beyanınız yok
 • Hollanda'da bağımsız olarak çalışıyor ve gelir vergisi için Hollanda şirketinin vergiye tabi kazancından faydalanıyorsunuz
 • Geçici olarak Hollanda dışında çalışıyorsunuz ve Hollanda geçici görev beyannameniz var
 • Hollanda dışındaki bir ülkede, Hollanda Konsolosluğu veya elçiliğinde, Hollanda memuru olarak çalışıyorsunuz. Ya da Hollanda devletinin başka bir kurumunda. Aile fertlerinizin sigortalılığı da devam eder. Aile fertleriniz Hollanda dışında çalışır ve vergiden muaf tutulan tutardan daha fazla kazanırlarsa, artık sigortalı olmazlar.
 • Uluslararası taşımacılıkta, Hollanda'daki bir şirket için çalışıyorsunuz. Kişi ya da mal taşıyorsunuz. Gemide yaşıyorsanız ve sigortalıysanız, aile fertleriniz de sigortalıdır. Ancak aile fertleriniz de gemide yaşamalıdır. Zamanınızın çoğunda ikamet ettiğiniz ülkede ya da Hollanda dışındaki bir işverene ait şubede mi çalışıyorsunuz? Öyleyse sigortalı değilsinizdir. AB içinde başka kurallar geçerlidir. Buna ilişkin geniş bilgi için "2 ya da daha fazla ülkede çalışmak" yazısını okuyunuz.
 • Eğitiminiz için geçici olarak Hollanda dışında bir ülkedesiniz ve orada çalışmıyorsunuz
 • Hollanda dışında, Davos'taki Hollanda Sanatoryumu gibi belirli bakım kurumlarında, bakım görüyorsunuz
 • Geçici görev hakkında daha geniş bilgi

2 ya da daha fazla ülkede çalışmak

2 ya da daha fazla ülkede çalışıyorsanız, sizin için farklı kurallar geçerli olabilir. 2 ya da daha fazla AB ülkesinde çalışıyorsanız, aşağıdaki durumlarda ikamet ettiğiniz ülkede sigortalı olursunuz:

 • zamanınızın %25 'inden fazlasında çalışıyorsanız ya da
 • işvereniniz ikamet ettiğiniz ülkede yerleşikse

Farklı AB ülkelerinde, farklı işverenler için çalışıyorsanız, ikamet ettiğiniz ülkede de sigortalı olursunuz. Bu kurallar uluslararası nakliyatta çalışanlar için de geçerlidir.

Sigortalılık durumunuz hakkında bilgi istiyorsanız SVB dairenizle iletişim kurunuz.

Sigortalı olmak istemiyorsunuz

Her tür sigorta şekli inancınıza ters mi düşüyor?

Başka bir sebepten dolayı mı sigortalı olmak istemiyorsunuz?