AOW yaşlılık aylığı

AOW yaşının yükseltilmesi ve geliriniz

AOW yaşının yükseltilmesinden ötürü geliriniz geçici süreyle azalabilir. Gelirinizin AOW yaşınıza kadar devam edip etmeyeceği, gelirinizin türüne bağlıdır.

Ücretli bir işte çalışıyorsunuz

İş sözleşmeniz, AOW yaşınızı doldurana kadar devam eder. Bu durumda AOW yaşınızı doldurana kadar maaşınızı alırsınız.

Bağımsız ya da serbest (freenlance) çalışansınız

Çalışmayı ne zaman bırakacağınızı kendiniz belirlersiniz. Bu AOW yaşınızı doldurmadan, doldurana kadar ya da doldurduktan sonra da olabilir.

WAO, WIA, sosyal yardım ya da Anw ödenegi alıyorsunuz

WAO, Wajong, WIA, sosyal yardım ya da Anw ödeneği, AOW yaşınıza kadar devam edecektir. 

Örnek
22 Mayıs 1953 tarihinde doğdunuz: 

  • AOW yaşınız 66 yaş, artı 4 aydır.
  • Yani 22 Eylül 2019 itibarıyla AOW yaşlılık aylığı alırsınız.
  • Ödeneğiniz 22 Eylül 2019 tarihine kadar devam eder.

Artık iş göremez değilseniz, ödeneğiniz AOW yaşınızı doldurmadan önce sonlanır. Veya Anw ödeneği alıyorsanız ve en küçük çocuğunuz 18 yaşını doldurduysa.

WW (işsizlik), IOW (İşsiz Yaşlılara Ek Gelir Yardımı) ya da Hastalık Yasası ödeneği alıyorsunuz

WW ya da Hastalık Yasası ödeneği, daima AOW yaşlılık aylığı almaya başlayacağınız tarihe kadar devam etmez. Buna ilişkin tam bilgi edinmek istiyorsanız, UWV’nin internet sitesine bakınız.

Erken emeklilik ödeneği (VUT) ya da benzeri bir ödenek alıyorsunuz

Erken emeklilik ödeneği (VUT) ya da emeklilik öncesi ödeneğinizin ne zaman sona ereceği, toplu iş sözleşmenize bağlıdır. Genelde bu ödenek AOW yaşınızdan önce sona erer. Ya da AOW yaşlılık aylığınız başlamadan, daha düşük tutarda bir yaşlılık aylığına dönüşür. Bu durumda geçici olarak geliriniz düşeceğinden, belki AOW'ye geçiş ödeneği (OBR) alabilirsiniz.