AOW yaşlılık aylığı

Sigorta zorunluluğundan muafiyet

Hollanda'da 4 halk sigorası vardır:

  • çocuk parası (AKW)
  • AOW yaşlılık aylığı AOW
  • Anw geride kalanlar ödeneği Anw
  • Uzun Süreli Bakım Yasası (Wet langdurige zorg -Wlz-)

Genel kural, Hollanda'da ikamet eden herkesin halk sigortaları gereğince sigortalı olduğudur. Ücret ya da bir ödenek alıyorsanız, halk sigortaları için prim ödersiniz.

Bazı durumlarda sigorta zorunluluğundan muafiyet talep edebilirsiniz. Bu durumda prim ödemezsiniz, ama halk sigortaları için de artık sigortalı olmazsınız. Sizin için geçerli olan durumu görmek için aşağıya bakınız.

1. Bir AB/AEA ya da sözleşme ülkesinin sosyal güvenlik düzenlemesi çerçevesinde sağlık masrafları için sigortalısınız

"Wlz için sigortalı değil" beyanına başvurabiliyorsunuz

2. Uluslararası bir örgütten emekli aylığı alıyorsunuz

"Wlz için sigortalı değil" beyanına başvurabiliyorsunuz

3. Uluslararası bir örgütten emekli aylığı alan bir kişinin eşi ya da aile ferdiyseniz

"Wlz için sigortalı değil" beyanına başvurabiliyorsunuz

4. Merhum eşiniz ya da aile ferdiniz uluslararası bir örgütten bir emekli aylığı alıyordu

"Wlz için sigortalı değil" beyanına başvurabiliyorsunuz

5. Hollanda dışından ya da uluslararası bir örgütten bir ödenek alıyorsunuz

Bu durumda AOW, Anw ve çocuk parası için muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.

6. Eşiniz ya da aile ferdiniz uluslararası bir örgütte çalışıyor

Bu durumda AOW, Anw, çocuk parası ve Wlz için muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.

7. Eşiniz ya da aile ferdiniz uluslararası bir örgütte çalışıyor ya da emekli olmuş ve siz de AOW yaşlılık aylığı alıyorsunuz.

Bu durumda sadece Wlz için muafiyet talebinde bulunabilirsiniz.