AOW yaşlılık aylığı

Tatil paranız

Her yıl Mayıs ayında AOW tatil paranızı alırsınız. Alacağınız net tatil parası tutarını bilmek istiyorsanız, DigiD’nizle Benim SVB’ye giriş yaparak ödeme dökümüne bakınız.

Tatil parası hangi dönemi kapsamaktadır

AOW yaşlılık aylığı aldığınız her ay üzerinden, tatil parası birikimi yaparsınız. Tatil parası birikiminiz mayıs ayından nisan ayı bitimine kadarki süreyi kapsar. İlk AOW yaşlılık aylığınızı mayıs ayından sonra mı alacaksınız? Öyleyse ilk yılınızdaki AOW tatil parası birikiminizi AOW yaşlılık aylığınızın başladığı aydan, niasan ayı bitimine kadarki sürede yaparsınız.

Tutarların bulunduğu sayfada aylık AOW tutarlarının yanı sıra, aylık net tatil parası tutarlarını da görebilirsiniz.

Tatil parası nasıl tespit edilir

AOW yaşlılık aylığı, yasal brüt asgari ücret tutarına bağlıdır. AOW tatil parası da, asgari ücrete ait net asgari tatil parası tutarına bağlıdır.

Yani AOW tatil parası, genelde bir ücretli işte çalışıldığındaki gibi %8 değildir.

Tatil parasından hangi kesintiler yapılır

Tatil paranızdan şu kesintileri yapıyoruz:

  • özel ikramiye tutarlarına göre ücret tevkifatı. Bu ücret tevkifatı indirimini hesaba katmadığımız anlamına gelmektedir. Bu, daha az ücret tevkifatı (vergi ve primler)
  • ve Sağlık Sigortası Yasası (Zorgverzekeringswet < -1>Zvw) katkı payı ödenmesini sağlayan bir indirimdir.