AOW yaşlılık aylığı

Eşiniz bakım evine ya da korunaklı barınma sunan bir kuruma yerleşecek

Aynı evde ikamet ettiğiniz sürece hem siz hem de eşiniz, evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığını alırsınız. Bu, asgari ücretin %50'si oranındadır. Ancak şu iki durumda, tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığına başvurabilirsiniz:

  • eşiniz uzun süre bakım evinde veya
  • korunaklı barınma sunan bir kurumda kaldığında.


Evli olduğunuz halde, her ikiniz de net asgari ücretin %70'i oranındaki AOW yaşlılık aylığını almaya devam edersiniz.

Hem siz hem de eşiniz daha yüksek bir AOW yaşlılık aylığı alacağından, tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığı avantajlı gözükebilir. Ancak, dezavantajları da vardır (aşağıya bakınız).

Tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığına başvurmanın dezavantajları vardır

Tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığına başvurmak, herkese avantaj sağlamaz.

  • Muhtemelen daha fazla vergi ödersiniz.
  • Eşiniz, uzun süreli bakım yasası (Wet langdurige zorg -Wlz-) veya Yeni Toplumsal Destek Yasası (Wet maatschappelijke ondersteuning –WMO-) için çok daha fazla katkı payı öder. Katkı tutarını, Centraal Administratiekantoor (CAK)  tespit eder.
  • Aldığınız kira yardımı ve/veya sağlık gider telafisi muhtemelen azalır.
  • Bu, işletme emeklilik aylığınızı da etkileyebilir.
  • AOW yaşlılık aylığınızın değişmesi olasılıkla Wuv ödeneğinizi, Wubo ödeneğinizi ya da olağanüstü emekli aylığınızı da etkileyebilir. Bu konuda SVB Leiden dairesinden bilgi edininiz.
  • Vefat halinde geride kalan eş AOW ölüm ödeneği almaz.

Bu konuda daha geniş bilgi için, Vergi Dairesi ya da CAK ve olası işletme emeklilik fonu (pensioenfonds) ile irtibata geçiniz. Bunun sonrasında sizin için avantajlı olup olmayacağına karar verebilirsiniz.

Evli olanlara tanınan AOW yaşlılık aylığının devamını istiyorsanız, birşey yapmanız gerekmez. Tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığını tercih ediyorsanız, bu talebiniz tarafımıza ulaştığında, gerekli işlemler yapılacaktır.

Tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığını mı tercih ettiniz? Eşiniz bakım evinde kaldığı sürece bu durumun değiştirilmesi artık mümkün olmaz.