AOW yaşlılık aylığı

Eşinizle ayrılacaksanız

Boşanır ya da eşinizle ayrılırsanız, AOW yaşlılık aylığınızın tutarı değişir. Tek başınıza yaşadığınızda AOW yaşlılık aylığınızın tutarı, net asgari ücretin %70'i oranındadır. Eşiniz henüz AOW yaşına doldurmamışsa, aldığınız ek ödenek de kesilir.

Evli kalacak, ancak eşinizden ayrı yaşayacaksınız

Evli kalıp eşinizden ayrı yaşamaya başlarsanız, aşağıdaki durumlarda tek başına yaşayanlara tanınan (net asgari ücretin %70'i oranındaki) AOW yaşlılık aylığı tutarını alırsınız:

  • siz ya da eşiniz artık beraber yaşamak istemiyorsanız ve
  • artık evlilik söz konusu değilmişcesine, her ikiniz de kendi hayatınızı sürdürüyorsanız ve
  • tekrar birleşmek niyetinde değilseniz.

Evli ya da evli olmayıp nüfus idaresinde eş olarak kayıtlısınız, ancak maddi ya da pratik gerekçelerle ayrı adreslerde mi ikamet ediyorsunuz. Bu durumda evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığını alırsınız. Bunun tutarı, net asgari ücretin %50'si oranındadır.

Eşiniz bakımevine yerleştirildiyse, tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığı tutarı ile evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığı tutarı arasında seçim yapabilirsiniz. Yaptığınız seçimin doğuracağı sonuçlara ilşkin bilgiyi "Eşiniz bakımevine ya da korunaklı barınma sunan bir kuruma yerleşecek" başlıklı sayfada bulabilirsiniz.

Eşinizle ayrı yaşayacaksanız, SVB dairenizle irtibat kurunuz. Böylece tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığı tutarını alıp alamayacağınızı değerlendirebiliriz.