AOW yaşlılık aylığı

Evlenecek veya birisiyle beraber yaşayacaksınız

Evli ya da birisiyle beraber yaşayanların aldığı AOW yaşlılık aylığı tutarı, tek başına yaşayanların aldığı tutardan farklıdır.

Tek başınıza yaşıyorsanız, net asgari ücretin %70'i oranındaki tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığı tutarını alırsınız. Evlenir ya da birisiyle aynı konutta birlikte yaşamaya başlarsanız, net asgari ücretin %50'si oranındaki evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığı tutarını alırsınız. Her ikiniz de AOW yaşını doldurduysanız, AOW yaşlılık aylıklarınızın toplamı asgari ücretin %100'üdür.

Evlisiniz ya da nüfus dairesinde eş olarak kayıtlısınız

Evli ya da evli olmayıp nüfus idaresinde eş olarak kayıtlı olanlar arasında ayrım yapılmaz. Her iki durumda da net asgari ücretin %50'si oranındaki AOW yaşlılık aylığına hakkınız vardır. Bunun bir istisnası vardır: Evli ya da nüfus idaresinde eş olarak kayıtlı olmanıza rağmen eşinizden sürekli ayrı yaşıyorsanız, şu durumlarda sizi tek başınıza yaşıyor sayarız:

 • her ikiniz de evli değilmiş gibi kendi hayatınızı sürdürüyorsanız ve
 • her ikiniz de ayrı ev idaresi sürdürüyorsanız ve
 • bu kalıcı bir durumsa

O halde tek başına yaşayanlara tanınan net asgari ücretin %70'i oranındaki AOW yaşlılık aylığını alırsınız.

Evli ya da evli olmayıp nüfus idaresinde eş olarak kayıtlısınız, ancak maddi ya da pratik gerekçelerle ayrı adreslerde mi ikamet ediyorsunuz. Bu durumda evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığını alırsınız. Bunun tutarı, net asgari ücretin %50'si oranındadır.

Evlisiniz ve eşinizden ayrı yaşayacaksınız ya da eşinizden ayrı yaşıyorsunuz ve evleneceksiniz. Öyleyse SVB dairenizle irtibata geçin. Bu durumda tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığını alıp alamayacağınızı değerlendirebiliriz.

Birisiyle beraber yaşamak kavramıyla ne kastedilir?

Evli değilseniz ve evli olmayan reşit birisiyle ortak ev idaresi sürdürüyorsanız, SVB'ye göre beraber yaşıyor kabul edilirsiniz. Şu durumlar söz konusuysa, beraber yaşıyorsunuzdur:

 • 18 yaşını doldurmuş birisiyle aynı evde ikamet ediyor ve
 • siz ve diğer kişi ev idaresine katkıda bulunuyorsanız.

Ev idaresine katkıda bulunmak şu anlama gelir:

 • ev idaresinin masraflarına maddi katkıda bulunmak ya da
 • başka bir şekilde birbirinizin bakımını sağlamak.

Yapılan maddi katkıda, konut giderleri, geçim masrafları ve diğer harcamaların paylaşılması söz konusudur. Maddi katkı belirli bir büyüklükte ve arada bir yapılan katkıdan daha fazlası olmalıdır. Birbirinizin bakımını sağlamak örneğin, ev işleri yapmak, yemek pişirmek ya da hastalıkta birbirinizin bakımını sağlamak demektir. Bu bakım da, belirli bir kapsamda ve arada birden daha fazla olmalıdır. 

Beraber yaşadığınız kişi, "eşiniz" olarak tanımlanır. Bu hayat arkadaşınız, erkek ya da kadın arkadaşınız, hatta abiniz, ablanız, kardeşiniz ya da torununuz olabilir. Ama öz çocuğunuz, anneniz ya da babanız olmaz. Birisiyle beraber yaşayan kişi, asgari ücretin %50 oranındaki AOW yaşlılık aylığını alır.

İki konut kuralı - her ikinizin de bir konutu varsa ne olur?

18 yaşında ya da üzeri olan birisiyle aynı konutta beraber yaşıyorsanız ve her ikinizin de bir konutu varsa, birlikte yaşıyor kabul edilmezsiniz. Bu durum "iki konut kuralı" olarak adlandırılır. Bu kuralın geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

 • evli değilsiniz ve
 • her ikiniz de kendinize ait kiralık ya da şahsi malınız olan bir konuta; bakım kurumunun refakatı altında kiralık bir konuta veya ortak paylaşılan (co-housing) bir konuta; ya da intifa hakkı ya da kullanma hakkı ile yükümlü bir konuta sahipsiniz ve
 • her ikiniz de belediye kayıtlarına göre kendi adresinizde kayıtlısınız ve
 • kendi konutunuzun tüm masraf ve giderlerini şahsen ödüyorsunuz ve
 • konutunuzu istediğiniz her an kullanabilecek durumdasınız.
 • 'konutunuz istediğiniz her an kullanabilecek durumdadır' ile kastedilen nedir?
  • kendi konutunuzu (tamamen ya da kısmen) kiralamıyorsunuz ve
  • öz, üvey ya da koruyucu ailesi olduğunuz 18 yaşını henüz doldurmamış çocuklarınızın haricinde, konutunuzda ikamet eden başkaları yok ve
  • öz, üvey ya da koruyucu ailesi olduğunuz 18 yaşını henüz doldurmamış çocuklarınızın haricinde, belediyede konutunuzda kayıtlı olan başkaları yok ve
  • konutunuz bir başkası için intifa hakkı ya da kullanma hakkı ile yükümlü değil (genelde bu haklar temelinde oturma hakkı tesis edilmektedir) ve
  • konutunuzda gaz, su ve/veya elektrik kullanıma hazır olup kapattırılmamıştır.

Dikkat : Bir oda kiralıyor ya da bir tatil evi ya da dinlenme tesisinde oturuyorsanız, iki konut kuralı sizin için geçerli değildir.

Durumunuz iki konut kuralı için aranan şartlara uyuyorsa, net asgari ücretin %70'i oranındaki evli olmayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığını alırsınız.

Durumunuz iki konut kuralı için aranan şartlara uymuyorsa, ev idaresinin masraflarını paylaşıyor ya da birbirinizin bakımını sağlıyorsanız, beraber yaşıyor kabul edilir ve net asgari ücretin %50'si oranındaki evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığını alırsınız.

Birisiyle beraber yaşamak kavramıyla, ne kastedilmez?

Şu kişilerle aynı evde ikamet ediyorsanız, beraber yaşıyor sayılmazsınız:

 • Çocuğunuzla (öz, üvey ya da koruyucu aile olarak yanınıza yerleştirilen çocuk), çocuk18 yaşından büyük olsa da
 • Anne ya da babanızla
 • 18 yaşını henüz doldurmamış olan torununuzla
 • Evinizin odasını kiraya verdiğiniz kişiyle. Bu durumda her ikiniz de kendi ev idarenize sahipsinizdir. Tabii ki konut bunun için elverişli olmalıdır, örneğin kendi oturma ve yatak odasının olması gibi. Bunun yanı sıra bu ticari ilişkinizi, anlaşmaları kontratta sabitleştirerek ve gerçeğe uygun fiyatlar anlaşarak belgelemelisiniz. Ayrıca idari kayıtlarınızdan, anlaştığınız kiranın veya bakımın gerçekten ödendiği ya da sağlandığı da anlaşılmalıdır.

Olası AIO yardımı

Hollanda'da ikamet ediyorsunuz ve AOW yaşlılık aylığınızın tutarı düşük mü? Ve AOW yaşlılık aylığınızın dışında başka bir geliriniz yok veya az mı? Bu durumda belki AOW yaşlılık aylığınıza ek olarak, AIO yardımı alabilirsiniz.