AOW yaşlılık aylığı

Gelir türleri ve AOW yaşlılık aylığına bağlı ek ödenek

Ek ödeneğin tutarı, eşinizin gelirine ve ayrıca sizinle eşinizin toplam gelirine bağlıdır. Eşinizle (AOW yaşlılık aylığınız da dahil ) ortak gelirinizin toplamı ayda brüt 2.861,65 EUR'dan fazlaysa, ek ödeneğinize azami %10 oranında kesinti uygulanır.

Gelir türlerini tıklayarak, ek ödeneğinizi nasıl etkilediğini okuyunuz. Eşinizin geliri sıralananların arasında yoksa ya da gelir türüne ilişkin tereddütünüz varsa bizimle irtibata geçiniz.

Emeklilik aylığının toptan ödenmesi, 1 Aralık 2014 itibarıyla ek ödenekten kesilmeyecektir.

 • Nafaka
  Nafaka ek ödenekten kesilmez
 • Şirket arabası

  Şirket arabası için ödemeniz gereken ek vergi (bijtelling) ek ödenekten kesilmez.

 • Brüt ücret

  Brüt ücret azami ek ödenekten kısmen kesilir.

 • Yurt dışından ödenek
  Eşiniz Hollanda dışından (örneğin WIA, WAO, İşsizlik ödeneği (WW) ya da Hastalık Yasası ödeneği (ZW) alıyorsa, nu azami ek ödenek tutarından tamamen kesilir.

  Eşiniz Hollanda dışından yasal bir (erken) emeklilik aylığı alıyorsa, bu ek ödenekten kesilmez.
 • Onüçüncü aylık

  Eşiniz işverenininden onüçüncü aylık alıyorsa, bunun eşinize hangi ayda ödendiği dikkate alınır. O aya ait toplam gelir azami ek ödenekten kısmen kesilir.

  Eşinizin geliri, almış olduğu onüçüncü aylık nedeniyle çok yüksekse, o ayda size ek ödenek ödenmez. Bu nedenle onüçüncü aylığı SVB'ye daima bildiriniz.

 • Kar payı.

  Kar payı ek ödenekten kesilmez.

 • İş sözleşmesinin sona ermesi sonucunda verilen bir defaya mahsus ödenek

  Eşiniz iş sözleşmesi sona erdikten sonra , bir defaya mahsus bir ödenek mi alacak ve bunu istediği şekilde kullanmakta serbest mi? Her iki sorunun yanıtı da olumluysa bu bir defaya mahsus ödenek azami ek ödenek tutarından kesilmez.

  Eşiniz bir defaya mahsus ödeneği iş sözleşmesi süresince, mi alacak ve bunu istediği şekilde kullanmakta serbest değil mi? Bu durumlarda bir defaya mahsus ödenek azami ek ödenek tutarından kısmen kesilir. Hesaplama yapılırken eşinizin bu ödeneği hangi ayda almış olduğu dikkate alınır.

 • Yıl sonu ikramiyesi

  Eşiniz işverenininden yol sonu ikramiyesi alıyorsa, bu ikramiyenin eşinize hangi ayda ödendiği dikkate alınır. O aya ait toplam gelir azami ek ödenekten kısmen kesilir.

  Eşinizin geliri almış olduğu yıl sona ikramiyesi nedeniyle çok yüksekse, o ayda size ek ödenek ödenmez. Bu nedenle yıl sonu ikramiyesini SVB'ye daima bildiriniz.

 • İkramiye

  Eşiniz işvereninden bir ikramiye aldıysa bu azami ek ödenek tutarından kısmen tamamen kesilir.

 • Elde edilen kira

  Eşinizin kiradan edindiği gelir ticari midir? Kiradan edinilen gelir azami ek ödenekten kısmen kesilir.

  Eşinizin kiradan edindiği gelir ticari değil midir? Kiradan edinilen gelir azami ek ödenekten kesilmez.

  Eşinizin gelirinin ticari olup olmadığını bilmiyorsanız, SVB ile irtibata geçiniz.

 • Kira yardımı (huurtoeslag)

  Kira yardımı azami ek ödenekten kersilmez.

 • IOAW ödeneği veya IOAZ ödeneği

  Eşinizin IOAW ödeneği ya da IOAZ ödeneği azami ek ödenek tutarından kesilmez.

 • 25 ya da 40 yıllık çalışmanızdan dolayı jübile ikramiyesi

  Eşiniz 25 ya da 40 yıllık çalışmasından dolayı işvereninden bir defaya mahsus jübile ikramiyesi mi alacak?

  O halde bu bir defaya mahsus ödeneğin, en fazla bir aya ait maaş tutarına kadar olan kısmı hesaplamadan muaftır.

  İkramiye bir aya ait maaş tutarından yüksekse, maaş tutarının üzerinde olan kısmın sadece bir kısmı azami ödenek tutarından kesilir.

 • Ücretli izin biriktirme düzenlemesi (levensloopregeling)

  Eşinize ücretli izin biriktirme düzenlemesi (levensloopregeling) çerçevesinde birikimi ödendiğinde, bu azami ek ödenek tutarında kesilmez.

  Eşiniz ücretli izin biriktirme düzenlemesi (levensloopregeling) çerçevesinde hala birikim yapıyorsa, eşinizin ücretinden kesilen katkı gelir sayılmaz.

  Eşinizin işvereni ücretli izin biriktirme düzenlemesi (levensloopregeling) çerçevesinde katkıda bulunuyorsa, bu katkı gelir sayılır. İşverenin katkısı aynı brüt ücret tutarında olduğu gibi azami ek ödenekten kısmen kesilir.

 • Vadeli hayat sigortası (lijfrente)

  Eşiniz vadeli hayat sigortasını (lijfrente) işveren aracılığıyla değil de özel sigorta yaptırdıysa, o halde vadeli hayat sigortası (lijfrente) azami ek ödenek tutarından kesilmez.

  Vadeli hayat sigortası (lijfrente) eşinize, işvereniyle olan iş sözleşmesi sona erdiğinden ödendiyse ve eşiniz bunu isteğine göre kullanabildiyse, vadeli hayat sigortası azami ek ödenek tutarından kesilmez.

  Vadeli hayat sigortası (lijfrente) eşinize, işvereniyle olan iş sözleşmesi sona erdiğinden ödendi ancak eşiniz bunu isteğine göre kullanamadıysa, vadeli hayat sigortası azami ek ödenek tutarından tamamen kesilir.

 • PGGM emekliliğe geçiş ödeneği (OBU)
  PGGM emekliliğe geçiş ödeneği (OBU) azami ek ödenekten tamamen kesilir.
 • PGB kapsamında bütçe

  Eşiniz bakım kiralayabilmek için PGB kapsamında bir bütçe alıyorsa, PGB kapsamında bu bütçe azami ek ödenekten kesilmez.

 • Emeklilik ya da erken emeklilik

  Eşiniz (erken) işletme emekllilik aylığı alıyorsa, bu aylık azami ödenekten tamamen kesilir. Eşinizin geride kalanlar ödeneği alıyor olması durumunda da bu ödenek azami ek ödenekten tamamen kesilir. Emekli aylığı toptan ödetildiğinde bu gelir sadece hakkın bir defada topluca ödetildiği aya ait gelir olarak dikkate alınır.

 • Seyahat masrafları ödentisi

  Eşiniz işvereninden seyahat masrafları ödentisi alıyorsa bu ödenti, 2 durumda azami ek ödenek tutarından kesilir:

  1. Seyahat masrafları ödentisi yasal seyahat masrafları ödentisinden fazlaysa, yasal tutarın fazlası olan kısım azami ek ödenek tutarından kısmen kesilir.

  2. Seyahat masrafları ödentisi işveren tarafından vergiye tabi ücret olarak dikkate alınıyorsa ödentinin tam tutarı işten edinilen gelir sayılır. Yani, bu gelir kısmen kesilmesi gereken gelirdir.

  Diğer durumlarda seyahat masrafları ödentisi azami ek ödenek tutarından kesilmez.

 • Tasarruf teşvik düzenlemesi (spaarloonregeling)
  Eşinize tasarruf teşvik düzenlemesi (spaarloonregeling) çerçevesinde ödenen tutar, azami ek ödenekten kesilmez.
 • Periyodik gelir sağlayan hak

  Eşiniz vadeli hayat sigortasını (lijfrente) işveren aracılığıyla değil de özel sigorta yaptırdıysa, o halde vadeli hayat sigortası (lijfrente) azami ek ödenek tutarından kesilmez.

  Vadeli hayat sigortası (lijfrente) eşinize, işvereniyle olan iş sözleşmesi sona erdiğinden ödendiyse ve eşiniz bunu isteğine göre kullanabildiyse, vadeli hayat sigortası azami ek ödenek tutarından kesilmez.

  Vadeli hayat sigortası (lijfrente) eşinize, işvereniyle olan iş sözleşmesi sona erdiğinden ödendi ancak eşiniz bunu isteğine göre kullanamadıysa, vadeli hayat sigortası azami ek ödenek tutarından tamamen kesilir.

 • Erken emeklilik düzenlemesi (VUT), erken emelilik ödeneği (VUT)

  Eşinizin erken emelilik ödeneği (VUT) azami ek ödenekten tamamen kesilir.

 • Tatil parası

  Tatil parası azami ek ödenekten kesilmez.

 • Gönüllü çalışma için ödenti

  Eşiniz ayda 170 EUR'den az gönüllü çalışma ödentisi alıyorsa ya da bu ödenti yılda 1700 EUR'den azsa, bu ödenti azami ek ödenek tutarından kesilmez.

  Ayda 170 EUR ya da yılda 1700 EUR'den fazla olan kısım azami ek ödenek tutarından kısmen kesilir.

 • WAO/WIA/WAZ-ödeneği

  Eşinizin WAO/WIA/WAZ-ödeneği azami ek ödenekten tamamen kesilir.

 • İşsizlik ödeneği (WW-uitkering)

  Eşinizin artık sözleşmeli olarak işvereninin yanında çalışmıyorsa, eşinizin almakta olduğu işizlik ödeneği (WW-uitkering) azami ek ödenekten tamamen kesilir.

  Eşinizin hala sözleşmeli olarak işvereninin yanında çalışıyorsa, eşinizin almakta olduğu işsizlik ödeneği (WW-uitkering) azami ek ödenekten kısmen kesilir.

 • Wajong ödeneği

  Eşinizin almakta olduğu Wajong ödeneği azami ek ödenekten tamamen kesilir.

 • Şirketten edinilen kazanç

  Eşinizin şirketinden edindiği kazanç, azami ek ödenekten kısmen kesilir. Hesaplamada yıllık kazanca bakılarak, aylık ortalaması çıkartılır. Bu aylık ortalama gelir, azami ek ödenekten kısmen kesilir. Bu, şirket ve/veya KOBİ'ye (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) uygulanan kazanç indirimidir.

  Şirket tasfiyesinden edinilen kazanç, ek ödenek için gelir kabul edilmez.

 • Hastalık Yasası ödeneği (ZW)

  Eşinizin aldığı Hastalık Yasası ödeneği, azami ek ödenekten tamamen kesilir.

  Bazı istisnai durumlarda Hastalık Yasası ödeneği, azami ek ödenekten kısmen kesilir.