AOW yaşlılık aylığı

AOW ek ödeneği ve eşinizin geliri

AOW yaşlılık aylığına bağlı ek ödenek alıyorsanız ve eşinizin geliri varsa, bu gelir ek ödenekten kesilir. Sizin geliriniz de, ek ödeneğin tutarını etkiler. Eşinizle ortak gelirinizin toplamı (AOW yaşlılık aylığınız ve ek ödeneğiniz de dahil), ayda brüt 2.861,65 EUR'dan fazlaysa, ek ödeneğe azami %10 kesinti uygulanır.

Ek ödenekten kesilen gelirler

Eşiniz çalışıyorsa, ek ödenek tutarı şu şekilde hesaplanır:

  • Eşinizin brüt maaşının ilk 245,34 EUR'luk kısmı, dikkate alınmaz.
  • 245,34 EUR'nun üzerinde kalan maaş tutarının üçte ikisi, ek ödenekten kesilir.
  • Eşinizin brüt aylık kazancı 1.473,17 EUR'dan fazla mı? Öyleyse, eşinizin geliri azalsa dahi, artık ek ödenek almazsınız. İstisnalar vardır.

Eşiniz bir aylık ya da ödenek alıyorsa, ek ödenek tutarı şu şekilde hesaplanır:

  • Eşinizin erken emeklilik aylığı veya ödeneği, ek ödenekten tamamen kesilir.
  • Eşiniz ayda brüt 818,55 EUR'dan fazla aylık ya da ödenek alıyorsa, artık ek ödenek almazsınız. Eşinizin geliri azalsa dahi, bu değişmez. Ancak, istisnalar vardır.

Daha fazla gelir çeşidi

Eşinizin geliri, bu sayfada sıralananların arasında yok mu? Öyleyse, daha fazla gelir çeşidi başlıklı bölüme bakınız.

Gelir değişirse ne olur?

Eşinizin kazancı artacaksa, daha düşük ek ödenek alırsınız ya da artık hiç ek ödenek almazsınız. Eşiniz daha az kazanmaya başlayacaksa ya da çalışmayı bırakacaksa da, ek ödeneğinizin tutarı artabilir.

Hollanda'dan alınan maaş, aylık ya da ödenek gibi sabit bir gelirde bir değişiklik mi oldu sizinkinde ya da eşinizinkinde Öyleyse, bunu bize bildirmeniz gerekmez. Bu verileri, Vergi dairesi kurumumuza bildirmektedir.

Ancak gelirinizde büyük bir değişiklik varsa, bunu en kısa sürede şahsen kurumumuza bildirmesini tavsiye ederiz. Çünkü bilgilerin Vergi dairesinin tarafımıza ulaşması, en az iki ay sürmektedir. Değişikliği bildirirseniz, talebiniz üzerine ek ödeneğiniz hemen yeniden düzenlenir. Böylece size hakkınız olandan daha fazla veya daha az ek ödenek ödenmesini önlenmiş olursunuz.

Aşağıdaki durumlarda değişiklikleri daima şahsen bildirmelisiniz:

  • siz ya da eşiniz serbest meslekten ya da kendi şirketinizden gelir edinirse
  • siz veya eşinizin serbest meslekten ya da kendi şirketinden edindiği gelirde bir değişiklik olursa
  • siz ya da eşiniz Hollanda dışından bir gelir edinirse
  • sizin veya eşinizin Hollanda dışından edindiği gelirde bir değişiklik olduğunda