AOW yaşlılık aylığı

Ücret tevkifatı ve ücret tevkifatı indirimi

AOW yaşlılık aylığınızdan ücret tevkifatı kesiyoruz. Ücret tevkifatı, ücret vergisi ve halk sigortaları priminden oluşmaktadır. Vergi ve primleri gelirinizin tamamı üzerinden ödemeniz gerekmez. Ücret tevkifatı indiriminden yararlanabilirsiniz. Bu indirim sayesinde daha az vergi ve prim ödersiniz. Ücret tevkifatı indirimi, farklı vergi indirimlerinden oluşmaktadır.

AOW yaşlılık aylığınıza hangi vergi indirimleri uygulanır?

Hangi vergi indirimlerinden yararlanabileceğiniz, kişisel durumunuza bağlıdır. AOW yaşlılık aylığınıza en fazla 3 farklı vergi indirimi uygulanabilir:

1. Genel vergi indirimi

Bundan herkes yararlanır. Vergiye tabi geliriniz 20.384 EUR'dan düşükse, genel vergi indirimi 1.268 EUR'dur. Geliriniz bundan daha yüksekse, genel vergi indiriminin tutarı gelirinize bağlıdır.

2. Yaşlılar indirimi

1 Ocak 2019 itibarıyla yaşlılar indiriminin hesaplaması değişecektir. Bu tarih itibarıyla kademeli olarak indirilecektir. Gelirinize bakılır. Geliriniz ne kadar yüksekse, yaşlılar indirimi de o kadar düşük olur. Toplu gelir 36.783 EUR'dan fazla değilse, 1.596 EUR tutarındaki tam yaşlılar indirimi uygulanır. Bu tutarın üzerindeki gelirlerde ise yaşlılılar indirimi %15 oranından sıfıra indirilir. AOW yaşlılık aylığı daima 36.783 EUR'dan az olduğundan, bu indirimi hiç uygulamıyoruz.

Toplu gelir, önceki yıllardaki hesaplanmış zararlar hariç, gelirlerinizin toplamı ve 3 vergi dilimindeki indirim kalemlerinden oluşur.

Örnek 1: 2019'da AOW yaşınızı dolduruyorsunuz ve toplu geliriniz 25.000 EUR. Yaşlılar indiriminiz 1.596 EUR'dur.

Örnek 2: 2019'da AOW yaşını dolduruyorsunuz ve toplu geliriniz 40.000 EUR. İndirim %15 x ( 40.000 EUR - 36.783) EUR = 482 EUR. Yaşlılar indiriminiz 1.114 EUR'ya (1.596 EUR - 482 EUR) indirilir.

3. Tek başına yaşayan yaşlılar indirimi

Tek başına yaşayanlara tanınan AOW yaşlılık aylığı tutarını alıyorsanız, 429 EUR tutarında bir indirim alırsınız.