AOW yaşlılık aylığı

AOW yaşlılık aylığınıza uygulanan kesintiler

Brüt AOW yaşlılık aylığınızdan yapılan kesintiler:

  • Ücret tevkifatı
  • Sağlık Sigortası Yasası (Zorgverzekeringswet < -1>Zvw) katkı payı
  • Uzun Süreli Bakım Yasası (Wet Langdurige Zorg -Wlz-) katkı payı - Bu sadece ikamet ettiğiniz ya da kaldığınız kurumda bakımınız da sağlanıyorsa geçerlidir
  • Toplumsal Destek Yasası (Wet maatschappelijke ondersteuning –WMO-) katkı payı. Bu sadece korunaklı barınma sunan bir kurumda kalınıyorsa ödenir.

Kesintilerden sonra arta kalan tutar, net AOW yaşlılık aylığınızdır. Bu, hesabınıza yatan tutardır.

Ücret tevkifatı

Ücret tevkifatı, ücret vergisi ve halk sigortaları priminden oluşur. Ücret tevkifatı indirimine hakkınız vardır. Bu indirim sayesinde daha az vergi ve prim ödersiniz.

Sağlık Sigorta Yasası (Zorgverzekeringswet -Zvw-) gereğince katkı payı

Zvw katkı payı, 2 kısımdan oluşmaktadır:

  • Kurumumuzun AOW yaşlılık aylığınızdan kestiği Zvw katkı payı
  • Sağlık sigorta şirketinize kendinizin ödediği prim

Uzun süreli bakım yasası ya da Toplumsal destek yasası katkı payı

Bakım da gördüğünüz bir Wlz kurumunda mı ikamet ediyor ya da kalıyorsunuz? Ya da korunaklı barınmanın sunulduğu bir kurumda mı? Öyleyse masrafların bir kısmını kendiniz ödemelisiniz. Buna Wlz ya da Wmo katkı payı denilmektedir. Ödemeniz gereken tutar, CAK tarafından tespit edilir. SVB ise CAK'ın talebiyle katkı payınızı, AOW yaşlılık aylığınızdan keser.

Katkı payınızın tutarı, bizim kestiğimiz tutardan daha yüksek olabilir. Öyleyse CAK'tan ayrıca bir hesap daha alırsınız.

Hollanda dışında mı ikamet ediyorsunuz?

Bu durumda ücret tevkifatı ve Zvw katkı payı kesintisi yapıp yapmayacağımız, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlıdır.