Genel

Yıllık gelir belgesindeki tutarlara ilişkin açıklama

Yılık gelir belgenizi aldınız. Bu sayfada, yıllık gelir belgenizdeki tutarlara ilişkin açıklama bulunmaktadır.

Ücret vergisi/ halk sigortaları nedir?

Bu, ücret vergisi ve halk sigortaları priminin hesaplanmasında kullanılan tutardır. Bizden birden fazla aylık ya da ödenek mi alıyorsunuz? Öyleyse, bu tutarlar toplanır.Resmen tanınmış savaş direnişçileri için aylık ya da savaş mağdurları ödeneği aldıysanız, ayrı bir yıllık gelir belgesi daha alırsınız.

Ücret tevkifatı nedir?

Ücret tevkifatı, ücret vergisi ve halk sigortaları priminden oluşmaktadır. Bu tutarı, Vergi dairesine ödüyoruz. Hollanda dışında mı ikamet ediyorsunuz? Öyleyse ücret vergisi mi, yoksa halk sigortaları primi mi ya da her ikisini birden mi kesmemiz gerektiği, ikamet ettiğiniz ülkeye bağlıdır.

Sağlık Sigortası Yasası (Zorgverzekeringwet -Zvw-) gereğince ücret

Bu tutar üzerinden Zvw katkı payı ya da Zvw gereğince işveren vergisi hesaplanır.

Sağlık Sigortası Yasası (Zorgverzekeringswet < -1>Zvw) katkı payı

AOW yaşlılık aylığınız veya AIO yardımınız üzerinden, Zvw katkı payı ödersiniz. Yapılan bu kesintiyi, Vergi dairesine öderiz. Hollanda dışında ikamet ediyorsunuz ve Hollanda Sağlık Yardımları Kurulu, Sağlık Sigortası Yasası'na tabi olduğunuzu mu tespit etti? Öyleyse Anw ödeneğinizden "yurtdışı Zvw katkı payı" kesmemiz gerekir.

Sağlık Sigortası Yasası (Zorgverzekeringswet -Zvw-) gereğince işveren vergisi

Anw ödeneği mi alıyorsunuz? Öyleyse SVB, Zvw gereğince işveren vergisini, Vergi dairesine öder.

Ücret tevkifatı indirimi

Ücret tevkifatı indirimi, çeşitli vergi indirimlerinden oluşmaktadır. Vergi indirimleri sayesinde daha az vergi ve prim ödersiniz. Bu indirimden sadece tek bir geliriniz için yararlanabilirsiniz. Ücret tevkifatı indiriminin yanında "evet" yazıyorsa, sizin talebiniz üzerine, vergi indirimini uygulamışızdır."Hayır" yazıyorsa, bunu uygulamamışızdır.