AIO yardımı

SVB, "birisiyle beraber yaşamak" kavramıyla ne kasteder?

SVB'ye göre şu durumlarda birisiyle beraber yaşıyorsunuzdur:

  • 18 yaşını doldurmuş bir kişiyle aynı konutta oturuyor ve
  • siz ve bu kişi ev idaresine katkıda bulunuyorsanız

Ev idaresine katkıda bulunmak şu anlama gelir:

  • ev idaresinin masraflarına maddi katkıda bulunmak ya da
  • başka bir şekilde birbirinin bakımını sağlamak.

Yapılan maddi katkıda, konut giderleri, geçim masrafları ve diğer harcamaların paylaşılması söz konusudur. Maddi katkı belirli bir büyüklükte ve arada bir yapılan katkıdan daha fazlası olmalıdır. Birbirinizin bakımını sağlamak örneğin, ev işleri yapmak, yemek pişirmek ya da hastalıkta birbirinizin bakımını sağlamak demektir. Bu bakım da, belirli bir kapsamda ve arada birden daha fazla olmalıdır.

'Eş'

Beraber yaşadığınız kişiyi, "eşiniz" olarak adlandırıyoruz. Bu sizin erkek ya da kadın arkadaşınız olabileceği gibi, kız ya da erkek kardeşiniz ya da torununuz da olabilir. Ama öz çocuğunuz, anneniz ya da babanız olamaz. Beraber yaşıyorsanız sadece, sizin ve eşinizin toplam geliri ayda net 1.492,93 EUR'dan azsa AIO yardımı alırsınız. Ortak mal varlığınız da 12.240 EUR'dan fazla olamaz.

Bazen yine de "tek başına yaşayan"lara tanınan sosyal yardım ödeneği

Adresinizde başka birisiyle mi ikamet ediyorsunuz? Şayet şu kişilerle aynı evde ikamet ediyorsanız, yine de tek başına yaşayanlara tanınan AIO yardımını alırsınız: 

  • 21 yaşını doldurmamış çocuğunuz (öz, üvey ya da koruyucu aile olarak yanınıza yerleştirilen çocuğunuz)
  • anne ya da babanız
  • 18 yaşını doldurmamış torununuz
  • ticari amaçlı bir ilişkinizin (kiralama veya kiraya verme) olduğu kişi
Çocuğunuz 21 yaşını doldurduysa, muhtemelen masrafları paylaşan sayılabilir. Bu anneniz ya da babanız için de geçerlidir.

Konutunuzda iki ya da daha fazla kişiyle beraber oturuyorsunuz

Evli değilsiniz ve konutunuzda iki ya da daha fazla reşit kişiyle mi ikamet ediyorsunuz? Bu kişiler, 21 yaşından büyükse, bunlardan birisi eşiniz olarak kabul edilse dahi, masrafları paylaşan sayılabilir.  

Bu durumda sizin için masrafları paylaşan normu geçerlidir. Öğrenimine devam eden ve ticari amaçlı bir ilişkinizin olduğu kişiler, masrafları paylaşan değildir.

Bu kişilerin hepsi 21 yaşından küçükse ve hiçbiri eşiniz olarak kabul edilmiyorsa, sizin için evli olmayanlara tanınan norm geçerlidir.

AOW yaşlılık aylığı ve AIO yardımına ilişkin örnekler

AOW yardımını, AOW yaşlılık aylığınızın yanı sıra alırsınız. Adresinizde başka birileriyle ikamet ediyorsanız, AIO yardımınız AOW yaşlılık aylığınızdan daha farklı etkilenir. Daha iyi anlayabilmeniz için, örneklerde bahsedilen kişi, adresinde bir ya da daha fazla reşit kişiyle ikamet eden, AIO yardımı alan bekar bir AOW hak sahibidir. AOW hak sahibi, ev idaresine katkıda bulunmaktadır.