AIO yardımı

Eşinizle ayrılacaksanız

Boşanır ya da eşinizden ayrılırsanız, AIO yardımınızın tutarı değişir. O halde tek başına yaşayanlara tanınan AIO yardımını alırsınız.

AOW yaşlılık aylığı da alıyorsanız bunun tutarı da değişir. Eşiniz henüz AOW yaşını doldurmadıysa, eşiniz için almakta olduğunuz ek ödenek sonlanır.

Evli kalacak, ancak eşinizden ayrı yaşayacaksınız

Evli ya da nüfus idaresinde eş olarak kayıtlıysanız, prensipte evlilere tanınan yardım tutarını alırsınız. Ancak şu istisna söz konusudur: Evli kalacak, ancak eşinizden ayrı yaşayacaksınız. O halde tek başına yaşayanlara tanınan AIO yardımı tutarını alırsınız. Bu durumda şu şartlar geçerlidir:

  • Siz ya da eşiniz artık beraber yaşamayı istemiyorsunuz.
  • Siz ve eşiniz birbirinizden ayrı yaşıyorsunuz.
  • Siz ya da eşiniz tekrar beraber yaşamayı düşünmüyorsunuz.

Evli ya da evli olmayıp nüfus idaresinde eş olarak kayıtlısınız, ancak maddi ya da pratik gerekçelerle ayrı adreslerde mi ikamet ediyorsunuz. Bu durumda evlilere tanınan AIO yardımını alırsınız.

Evli kalıp, eşinizden ayrı mı yaşayacaksınız? Öyleyse SVB dairenizle irtibata geçiniz. Bu durumda tek başına yaşayanlara tanınan AIO yardımı alıp alamayacağınızı değerlendirebiliriz.