AIO yardımı

Evlenecek veya birisiyle beraber yaşayacaksınız

Evli olan ya da birisiyle beraber yaşayan kişi, tek başına yaşayan kişiden farklı tutarda AOW yaşlılık aylığı ve AIO yardımı alır. Yani evlendiğinizde ya da başka birisiyle beraber yaşamaya başladığınızda, AOW yaşlılık aylığınız ya da AIO yardımınızın tutarı değişir.

Evlenmek, birisiyle beraber yaşamak veya nüfus idaresinde eş olarak kayıtlı olmak

Evlenmek, birisiyle beraber yaşamak veya nüfus idaresinde eş olarak kayıtlı olmak arasında ayrım yapılmamaktadır.

Beraber yaşamak kavramıyla SVB neyi kasteder?

SVB'ye göre şu durumlarda birisiyle beraber yaşıyor sayılırsınız:

 • 18 yaşını doldurmuş birisiyle aynı evde ikamet ediyor ve
 • siz ve bu kişi ev idaresine katkıda bulunuyorsanız

Ev idaresine katkıda bulunmak şu anlama gelir:

 • ev idaresinin masraflarına maddi katkıda bulunmak ya da
 • başka bir şekilde birbirinin bakımını sağlamak.

Yapılan maddi katkıda, konut giderleri, geçim masrafları ve diğer harcamaların paylaşılması söz konusudur. Maddi katkı belirli bir büyüklükte ve arada bir yapılan katkıdan daha fazlası olmalıdır. Birbirinizin bakımını sağlamak örneğin, ev işleri yapmak, yemek pişirmek ya da hastalıkta birbirinizin bakımını sağlamak demektir. Bu bakım da, belirli bir kapsamda ve arada birden daha fazla olmalıdır.

'Eş'

Beraber yaşadığınız kişiyi, "eşiniz" olarak adlandırıyoruz. Bu sizin erkek ya da kadın arkadaşınız olabileceği gibi, kız ya da erkek kardeşiniz ya da torununuz da olabilir. Beraber yaşıyorsanız sadece, sizin ve eşinizin toplam geliri ayda net 1.492,93 EUR'dan azsa AIO yardımı alırsınız. Ortak mal varlığınız da 12.240 EUR'dan fazla olamaz.

Hangi durumlarda beraber yaşamıyorsunuzdur

Adresinizde başka birisiyle mi ikamet ediyorsunuz? Şayet şu kişilerle aynı evde ikamet ediyorsanız, yine de tek başına yaşayanlara tanınan AIO yardımını alırsınız:

 • çocuğunuz (öz, üvey ya da koruyucu aile olarak yanınıza yerleştirilen çocuğunuz)
 • anne ya da babanız
 • 18 yaşını doldurmamış torununuz
 • ticari amaçlı bir ilişkinizin (kiralama veya kiraya verme) olduğu kişi

Masrafları paylaşanlar

Siz ve olası eşinizle birlikte 21 yaşından büyük birisi daha mı adresinizde ikamet ediyor? Ya da siz bir başkasının evinde mi oturuyorsunuz? Öyleyse masrafları paylaşan söz konusu olabilir. Bu durumda daha düşük AIO yardımı alırsınız.

Başka bir gelir olursa, AIO yardımının tutarı da değişir

Evlendiğinizde ya da birisiyle beraber yaşamaya başladığınızda, evlilere tanınan AIO yardımını alırsınız. AOW yaşlılık aylığı da alıyorsanız, evlilere tanınan AOW yaşlılık aylığını alırsınız. Eşiniz henüz AOW yaşını doldurmadıysa ve 31 Aralık 1949 tarihinden sonra doğduysa, eşiniz için ek ödenek alamazsınız.

Evliyseniz ya da nüfus dairesinde eş olarak kayıtlıysanız, prensipte evlilere tanınan AIO yardım tutarını alırsınız. Bunun istisnası vardır: Evlenecek ya da nüfus dairesinde eş olarak kaydınızı yaptıracak ama eşinizde ayrı oturmaya devam edeceksiniz. O halde tek başına yaşayanlara tanınan AIO yardım tutarını alırsınız. Bu durumda şu şartlar geçerlidir:

 • Siz ya da eşiniz artık beraber yaşamayı istemiyorsunuz.
 • Siz ve eşiniz birbirinizden ayrı yaşıyorsunuz.
 • Siz ya da eşiniz aynı evde beraber yaşamayı düşünmüyorsunuz.

Evli ya da evli olmayıp nüfus idaresinde eş olarak kayıtlısınız, ancak maddi ya da pratik gerekçelerle ayrı adreslerde mi ikamet ediyorsunuz. Bu durumda evlilere tanınan AIO yardımını alırsınız.

Evlenecek ya da nüfus dairesinde eş olarak kaydınızı yaptıracak ama eşinizden ayrı oturmaya devam mı edecekseniz? O halde SVB dairenizle iritbata geçiniz. Bu durumda tek başına yaşayanlara tanınan AIO yardımı alıp almayacağınızı değerlendirebiliriz.

Ayrıca, sizin için bundan sonra evliler için belirlenen asgari gelir geçerlidir. Bunun tutarı ayda net 1.492,93 EUR'dur. Sadece eşinizle edindiğiniz ortak gelirinizin toplamı bu tutardan azsa, AIO yardımınız devam eder.