AIO yardımı

SVB zamanında karar almazsa

Başvuru, itiraz dilekçesi ya da değişiklik bildiriminizde SVB, zamanında karar almalıdır. Zamanında karar almazsa, tazminat almanız olasıdır.

SVB hangi süre içerisinde karar almalıdır

Başvurunuzun, değişiklik bildirinizin ya da itiraz dilekçenizin alındı teyidinde, kaç hafta içerisinde kurumumuzdan bir karar alacağınız belirtilmiştir. Belirtilen sürede karar alınması mümkün değilse, bu süre birkaç hafta uzatılabilir. Bu durumda bir yazı alırsınız. O süre içerisinde de kararı almazsanız, kararımız gecikmiştir.

Kararı almazsanız ne olur

Belirtilen sürede kararı almadıysanız, bunu yazılı olarak bize bildiriniz. Bu durumda iki hafta içinde yine de bir karar almaya çalışırız. Alınamadıysa, 2 haftalık sürenin bitimini takip eden gün itibarıyla bir tazminat alabilirsiniz.

Tazminatın tutarı

Tazminatın tutarı, geciktiğimiz gün sayısına bağlıdır. Yazınızı aldığımız tarihten sonraki ilk 2 hafta, hesaba dahil edilmez. Bunun sonrasındaki ilk 14 günlük süre içerisindeki günlük tazminat tutarı 23 EUR'dur. 15. günden 28. gün bitimine kadarki süre için günlük 35 EUR ve 29. günden 42. günün bitimine kadarki süre için de günlük 45 EUR'dur. En fazla 42 gün üzerinden tazminat alabilirsiniz. Tazminatı daima bu 42 günün bitiminden sonra alırsınız.