Ochrona prywatności

Ochrona danych osobowych klientów jest bardzo ważna dla Sociale Verzekeringsbank. Obowiązek ochrony danych osobowych nakłada holenderska Ustawa o ochronie danych osobowych (Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP). Osoby, które udostępniły swoje dane albo których dane uzyskano od innych urzędów, np. od gmin, mają prawo wiedzieć, co Sociale Verzekeringsbank robi w tymi informacjami.

Dane osobowe udostępniane są innym urzędom wyłącznie, jeżeli:

  • jest to obowiązek prawny, na przykład udostępnianie Urzędowi Skarbowemu danych o wysokości wypłacancyh rent i emerytur albo
  • jest to konieczne dla prawidłowego pełnienia obowiązków publicznoprawnych innych organów państwowych, na przykład w celu weryfikacji, czy nadal przysługuje Ci prawo do dodatku AIO; albo
  • wyraziłeś na to zgodę.

Informacje o posiadanych danych osobowych

W celu uzyskania informacji, jakie dane posiada Sociale Verzekeringsbank w swojej sprawie, należy skontaktować się z właściwym oddziałem SVB. Odpowiedź na piśmie zostanie wysłana w ciągu czterech tygodni. Pismo zawiera następujące informacje:

  • dane osobowe, które posiada Sociale Verzekeringsbank
  • co Sociale Verzekeringsbank robi z posiadanymi danymi
  • w jaki sposób je uzyskano
  • z którymi urzędami Sociale Verzekeringsbank wymienia dane osobowe petentów.

Osoby posiadające kod DigiD mają wgląd do części swoich danych dostępnych za pomocą serwisu Moje SVB. Oprócz danych osobowych można także zobaczyć aktualną wysokość kapitału początkowego przyszłej emerytury AOW, a także listy świadczeń wypłaconych danej osobie. Nie wszystkie informacje są uwidocznione w serwisie Moje SVB. Osoby pragnące zasięgnąć dalszych informacji mogą uzyskać wgląd do swoich akt po umówieniu się na spotkanie we właściwym oddziale SVB.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 16 lat, informacje o danych osobowych może uzyskać wyłącznie przedstawiciel ustawowy, na przykład rodzic albo opiekun prawny. Informacje są udostępniane wyłącznie tej osobie.

W przypadku wprowadzania danych na stronie internetowej Sociale Verzekeringsbank notuje się również czas rozpoczęcia i zakończenia sesji oraz adres IP.

Ciasteczka (cookies)

Ciasteczka wykorzystuje się w celu uzyskania danych statystycznych o stronie internetowej SVB. Ciasteczko to plik zapisywany na twardym dysku komputera użytkownika, dzięki czemu witryna rozpoznaje go podczas następnej wizyty na stronie.

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, jedynie (unikatowy) numer, przez co uniemożliwiają identyfikację użytkownika na podstawie danych osobowych nie tylko na stronie SVB, ale również na innych stronach.

Wyłączanie ciasteczek

Ciasteczka można łatwo wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej (na przykład: Internet Explorer, Chrome). Wyłączenie ciasteczek nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony SVB. Więcej informacji o ciasteczkach i ich wyłączaniu można znaleźć na stronie internetowej veiliginternetten.nl.