Zasiłek rodzinny

Oświadczenie o dostępności

Nasze usługi internetowe powinny być dostępne dla wszystkich, także dla osób z ograniczeniami. Ponadto powinny być one dostępne na każdym urządzeniu, nowym i starym. W tym celu Sociale Verzekeringsbank przestrzega przepisów zawartych w rządowych wytycznych w sprawie dostępności. (digitoegankelijkheid.nl)

Jeżeli wybrana strona nie jest dostępna, powiadom SVB, aby można było ją ulepszyć.

Dostępność naszej witryny internetowej

Nasza witryna internetowa jest dostępna, jeśli łatwo ją znaleźć i zrozumieć oraz z niej korzystać. Ponadto powinna się właściwie wyświetlać we wszystkich wyszukiwarkach i przeglądarkach internetowych oraz funkcjonować na różnych urządzeniach. Formularze w formacie PDF (które można wypełniać online) także powinny być dostępne dla wszystkich.

W jaki sposób SVB to zapewnia

Podczas tworzenia witryny internetowej odbywa się automatyczna kontrola jej dostępności. Sociale Verzekeringsbank sprawdza ponadto strony internetowe i pliki PDF za pomocą czytników ekranowych (NVDA), a także czytelność stron przy powiększeniu do 400%. Oświadczenie o dostępności jest co najmniej raz na rok aktualizowane.

Analfabetyzm funkcjonalny

Sociale Verzekeringsbank pracuje nad stworzeniem uproszczonej wersji językowej swojej witryny internetowej, która będzie testowana przez panel użytkowników.

Kontrola

Oświadczenie o dostępności jest co najmniej raz na rok aktualizowane. Nasza witryna internetowa jest ponadto zewnętrznie testowana raz na dwa lata oraz przy dużych zmianach. Wyniki są następnie uwzględniane przy tworzeniu witryny oraz testowane wewnętrznie.

Wymogi, które nie zostały jeszcze spełnione

Części, które nadal nie spełniają wymogów:

  • w przypadku wygaśnięcia sesji logowania za pomocą identyfikatora DigiD nie pojawia się żadne ostrzeżenie
  • brak wskaźnika postępu. Nie widać zatem, jakie działania należy jeszcze wykonać w celu skorzystania z usługi sieciowej