Zasiłek rodzinny

Jakie zmiany należy zgłaszać w SVB?

Jeżeli pobierasz holenderski zasiłek rodzinny, a Twoja sytuacja osobista ulegnie zmianie, należy zgłosić to w SVB w ciągu 4 tygodni. Dzięki temu otrzymasz prawidłową kwotę świadczenia. Osoby zamieszkałe poza granicami Holandii mają 6 tygodni na zgłoszenie zmian. Poniżej przeczytasz, o jakich zmianach należy poinformować SVB

Zmiany, których niet trzeba zgłaszać w Sociale Verzekeringsbank

 • Zmiany, których nie trzeba zgłaszać w Sociale Verzekeringsbank

  Zmiany dotyczące osób mieszkających w Holandii przekazywane są do Sociale Verzekeringsbank przez tutejsze gminy. Dlatego należy pamiętać o terminowym zgłoszeniu zmian w gminie.

  • Przeprowadzka całej rodziny w granicach Holandii
  • Narodziny dziecka w Holandii
  • Zawarcie małżeństwa
  • Zarejestrowanie partnerstwa
  • Rozwód
  • Inne obywatelstwo
  • Zgon członka rodziny (mieszkającego w Holandii)

Zmiany, które zawsze należy zgłaszać

Poniższe zmiany należy zgłosić do SVB w ciągu 4 tygodni. Osoby zamieszkałe poza granicami Holandii mają 6 tygodni na zgłoszenie zmian. Poniżej przeczytasz, o jakich zmianach należy poinformować SVB.

 • Zmiana składu rodziny
  • Dziecko urodziło się poza Holandią
  • Przyjmujesz do rodziny dziecko, które nie jest Twoim własnym dzieckiem.
  • Dziecko zmienia miejsce zamieszkania
  • Dziecko zamieszka znów w domu rodzinnym
  • Umiera członek rodziny mieszkający poza Holandią
 • Zmiana miejsca zamieszkania
  • Jeden członek lub kilkoro członków rodziny zmienia miejsce zamieszkania
  • Jeden członek lub kilkoro członków rodziny wyprowadza się poza Holandię
  • Z całą rodziną wyprowadzasz się poza Holandię
 • Ty i partner nie mieszkacie już razem
  Ty i partner nie jesteście małżeństwem i się rozstajecie.
 • Mieszkacie razem
  Nie jesteś w związku małżeńskim i będziesz mieszkać z inną osobą.
 • Małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski poza Holandią
  • Zawierasz związek małżeński poza Holandią
  • Rejestrujesz poza Holandią swój związek partnerski albo zawierasz inną porównywalną umowę
 • Praca, pobyt poza Holandią lub zasiłek spoza Holandii
  Praca w Holandii
  • Ty lub (były) partner mieszkacie poza Holandią i przestajecie pracować w Holandii
  • Ty lub (były) partner przestajecie pracować w Holandii, podczas gdy (były) partner nadal pracuje poza Holandią lub otrzymuje zasiłek spoza Holandii
  • Ty lub (były) partner podejmujecie pracę w Holandii, podczas gdy (były) partner nadal pracuje poza Holandią lub otrzymuje zasiłek spoza Holandii
  Praca poza Holandią
  • Ty lub (były) partner będziecie pracować poza Holandią, w kraju innym niż Wasz kraj zamieszkania
  • Ty lub (były) partner przestajecie pracować poza Holandią 
  • Ty lub (były) partner będziecie otrzymywać zasiłek spoza Holandii.

 • Inne świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem
  • Będziesz otrzymywać świadczenie dla rodzin zastępczych („pleeggeldvergoeding”)
  • Będziesz otrzymywać inne świadczenie lub wyrównanie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
  • Inne świadczenie lub wyrównanie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ulegają zmianie
 • Dochody dziecka w wieku 16 lub 17 lat
  • Dochody dziecka przekroczą 1266 euro netto na kwartał.
  • Dochody dziecka, które początkowo przekraczały 1266 euro netto na kwartał, ulegają zmniejszeniu.
  • Z pracy w wakacje dziecko zarobiło dodatkowo ponad 1300 euro.

 • Opieka prawna
  • Przyznano Ci prawo do opieki prawnej nad dzieckiem
  • Odebrano Ci prawo do opieki prawnej nad dzieckiem

 • Informacje o kształceniu dziecka w wieku 16 lub 17 lat
  Informacje należy przekazywać wyłącznie, jeżeli dziecko w wieku 16 lub 17 lat uczęszcza do prywatnej szkoły lub do szkoły poza Holandią. 
  • Dziecko nie uczęszcza już do szkoły.
  • Dziecko uczęszcza do innej szkoły.
  • Tymczasowo (przez okres nie przekraczający sześciu miesięcy) dziecko nie uczęszcza do szkoły.
  • Dziecko nie jest w stanie zdobywać kształcenia z powodu choroby lub niepełnosprawności.
  • Stan zdrowia dziecka, które dotąd z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogło realizować obowiązku szkolnego, poprawił się na tyle, że może ono podjąć naukę w szkole.

 • Szczególne rodzaje kształcenia
  • Dziecko nie mieszka w domu rodzinnym i kształci się w szkole zawodowej o szczególnym programie, uznanym przez Ministerstwo, przy czym dziecko uczy się w innym oddziale szkoły.
  • Dziecko nie mieszka w domu rodzinnym i kształci się w szkole z wyspecjalizownym programem sportowym, tanecznym lub muzycznym (tzw. szkoły z licencją DAMU albo LOOT), przy czym dziecko uczy się w innym oddziale szkoły.
 • Koszty utrzymania dziecka
  • Zmienia się kwota, którą Ty lub Twój (były) partner łożycie na swoje dziecko niemieszkające u Ciebie
  • Osoba trzecia (ktoś inny niż Ty lub Twój (były)partner) będzie łożyć na utrzymanie dziecka
  • Zmienia się kwota, którą osoba trzecia będzie łożyć na utrzymanie dziecka
 • Pobyt u dziecka
  Dziecko nie mieszka już w domu rodzinnym. Ty lub Twój partner przebywacie u dziecka przez ponad 45 dni w danym kwartale (okresy pojedynczych wizyt są sumowane)
 • Osadzenie w więzieniu lub areszcie
  Ty lub (były) partner zostajecie osadzeni w więzieniu lub w areszcie.
 • Adres do korespondencji
  • Mieszkasz nadal pod tym samym adresem, ale chcesz otrzymywać korespondencję na inny adres
  • Masz nowy adres do korespondencji 

Jak zapobiec nałożeniu kary pieniężnej