Zasiłek rodzinny

Zgłoś zmianę

Zmiany mogą być zgłaszane wyłącznie przez osobę, która wystąpiła z wnioskiem o zasiłek rodzinny. Jest to osoba, do której adresowana jest korespondencja z SVB. O zmianach należy informować w ciągu 4 tygodni. Osoby mieszkające poza Holandią są zobowiązane zgłaszać zmiany w terminie 6 tygodni. Dzięki temu kwota zasiłku może być poprawnie obliczona i unikniesz ewenutalnej kary pieniężnej. Zgłaszaj zmiany za pomocą identyfikatora DigiD za pośrednictwem serwisu Moje SVB.

Zmiana numeru konta

Zmianę numeru rachunku można łatwo zgłosić za pośrednictwem serwisu Moje SVB. Potrzebna jest do tego dodatkowa weryfikacja przez SMS albo aplikacja DigiD.

Nie posiadasz identyfikatora DigiD

Wystąp o identyfikator DigiD i załatwiaj swoje sprawy szybko i bezpiecznie przez Internet

Wypełnij i wyślij formularz

Pobierz formularz do zgłaszania zmian. Wypełnij i wydrukuj formularz, a następnie podpisz go i wyślij do odpowiedniego oddziału SVB.