Zasiłek rodzinny

Kiedy jest wypłacany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przelewany jest na konta we wszystkich bankach w następujące dni:

Terminy wypłat 2019 r.

  • 2 stycznia 2019 r.: zasiłek rodzinny za czwarty kwartał 2018 r.
  • 1 kwietnia 2019 r.: zasiłek rodzinny za pierwszy kwartał 2019 r.
  • 1 lipca 2019 r.: zasiłek rodzinny za drugi kwartał 2019 r.
  • 1 października 2019 r.: zasiłek rodzinny za trzeci kwartał 2019 r.

Terminy wypłat 2020 r.

  • 2 stycznia 2020 r.: zasiłek rodzinny za czwarty kwartał 2019 r.
  • 1 kwietnia 2020 r.: zasiłek rodzinny za pierwszy kwartał 2020 r.
  • 1 lipca 2020 r.: zasiłek rodzinny za drugi kwartał 2020 r.
  • 1 października 2020 r.: zasiłek rodzinny za trzeci kwartał 2020 r.

Tego dnia kwota zasiłku powinna znaleźć się na Twoim koncie.

Bank przelewa pieniądze na Twoje konto w tym samym dniu. Pora przelewu zależy od zasad obowiązujących w banku.

Kiedy zasiłek rodzinny wypłacany jest po raz pierwszy?

O dacie pierwszej wypłaty zasiłku rodzinnego decyduje data narodzin dziecka. Sociale Verzekeringsbank sprawdza, czy dziecko urodziło się w okresie do pierwszego dnia danego kwartału włącznie.

Przykład 1

Przykład

Dziecko urodziło się 12 kwietnia, to jest w drugim kwartale roku. Jednak w pierwszym dniu drugiego kwartału dziecko się jeszcze nie urodziło. Prawo do zasiłku rodzinnego zostanie zatem przyznane od trzeciego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli w tym przypadku na początku października. W zakładce „Dni wypłaty” podane są daty wypłat zasiłku rodzinnego.

Przykład 2

Twoje dziecko urodziło się 1 kwietnia, a zatem pierwszego dnia drugiego kwartału. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje więc od drugiego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie. W zakładce „Dni wypłaty” podane są daty wypłat zasiłku rodzinnego.

Od którego kwartału przysługuje wyższa kwota zasiłku rodzinnego?

W celu ustalenia, od którego kwartału przysługuje wyższa kwota zasiłku na dzieci po ukończeniu przez nie 6 albo 12 lat, kontrolowana jest sytuacja w pierwszym dniu nowego kwartału. Jeżeli dziecko w pierwszym dniu nowego kwartału ma 6 albo 12 lat, to za ten kwartał przysługuje wyższa kwota zasiłku. Będzie ona wypłacona po jego upływie.