Zasiłek rodzinny

Kiedy jest wypłacany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przelewany jest na konta we wszystkich bankach w następujące dni:

Terminy wypłat w 2017 r.

  • 2 stycznia 2018 r.: zasiłek rodzinny za czwarty kwartał 2017 r.
  • 3 kwietnia 2018 r.: zasiłek rodzinny za pierwszy kwartał 2018 r.
  • 2 lipca 2018 r.: zasiłek rodzinny za drugi kwartał 2018 r.
  • 1 października 2018 r.: zasiłek rodzinny za trzeci kwartał 2018 r.

Tego dnia kwota zasiłku powinna znaleźć się na Twoim koncie.

Bank przelewa pieniądze na Twoje konto w tym samym dniu. Pora przelewu zależy od zasad obowiązujących w banku.

Kiedy zasiłek rodzinny wypłacany jest po raz pierwszy?

W celu ustalenia, od którego kwartału przysługuje zasiłek rodzinny, kontrolowana jest sytuacja w pierwszym dniu nowego kwartału.

Przykłady:

  • Twoje dziecko urodziło się 12 kwietnia, a zatem w drugim kwartale roku. Ponieważ dziecko urodziło się już po pierwszym dniu tego kwartału, prawo do zasiłku rodzinnego będzie przyznane od trzeciego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 2 października.
  • Twoje dziecko urodziło się 1 kwietnia, a zatem w pierwszym dniu drugiego kwartału. Dlatego też prawo do zasiłku rodzinnego będzie przyznane od drugiego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 3 czerwca.

Od którego kwartału przysługuje wyższa kwota zasiłku rodzinnego?

W celu ustalenia, od którego kwartału przysługuje wyższa kwota zasiłku na dzieci po ukończeniu przez nie 6 albo 12 lat, kontrolowana jest sytuacja w pierwszym dniu nowego kwartału. Jeżeli dziecko w pierwszym dniu nowego kwartału ma 6 albo 12 lat, to za ten kwartał przysługuje wyższa kwota zasiłku. Będzie ona wypłacona po jego upływie.