Zasiłek rodzinny

Kiedy ustaje prawo do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego ustaje, gdy dziecko ukończy 18 lat. Niektóre sytuacje powodują wcześniejsze zakończenie wypłaty zasiłku.

Dziecko kończy 18 lat

Aby ustalić, kiedy wygasa prawo do zasiłku rodzinnego, SVB bierze pod uwagę pierwszy dzień kwartału, w którym dziecko ukończy 18 lat. Jeżeli w pierwszym dniu danego kwartału dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, za cały ten kwartał zasiłek rodzinny zostanie wypłacony.

Przykłady:

  • Dziecko kończy 18 lat 12 kwietnia, to znaczy w drugim kwartale. Zatem pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko nie miało jeszcze 18 lat. Prawo do zasiłku rodzinego przysługuje więc za cały drugi kwartał.
  • Dziecko kończy 18 lat 1 kwietnia. Pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko ma zatem ukończone 18 lat. W związku z tym prawo do zasiłku rodzinego za cały drugi kwartał nie przysługuje.  

W przypadku dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat

wypłata zasiłku może być wstrzymana, jeżeli: