Zasiłek rodzinny

Jaka kwota zasiłku rodzinnego mi przysługuje?

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest po upływie kwartału.

Poniżej podane są kwoty zasiłku rodzinnego obowiązujące od: lipiec 2019.

Zasiłek rodzinny

kwota w euro na kwartał
 od 0 do 5 latod 6 do 11 latod 12 do17 lat
Na dziecko€ 221,49€ 268,95€ 316,41

Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

Niekiedy koszty opieki nad dzieckiem mogą być wyższe, na przykład gdy dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, ponieważ jest niepełnosprawne. Wówczas, w określonych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości. Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce "Gdy Twoje dziecko (tymczasowo) nie mieszka w domu rodzinnym".