Informacje ogólne

O stronie svb.nl

Informacje na stronie internetowej Sociale Verzekeringsbank są łatwo dostępne i czytelne. Chronimy też prywatność danych. W jaki sposób to się odbywa, dowiesz się, klikając jeden z tematów.

 • Oświadczenie o odpowiedzialności za treść
  Sociale Verzekeringsbank dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna zawierała aktualne i rzetelne informacje. Jeżeli zauważysz informacje niejasne, niepoprawne lub przestarzałe, powiadom reactie o tym Sociale Verzekeringsbank. W razie pytań na temat swojej sytuacji zaloguj się na portal Moje SVB.
 • Dostępność
  Informacje na witrynie internetowej Sociale Verzekeringsbank są dostępne dla wszystkich, także dla osób z ograniczeniami. Jeżeli któraś ze stron jest niedostępna, poinformuj o tym SVB weten, tak aby można było ją ulepszyć.
 • Ochrona prywatności

  Sociale Verzekeringsbank chroni dane osobowe klientów. Obowiązek ochrony danych osobowych nakłada holenderska ustawa o ochronie danych osobowych (Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP). Osoby, które udostępniły swoje dane, albo których dane uzyskano od innych urzędów, np. gmin, mają prawo wiedzieć, jak Sociale Verzekeringsbank obchodzi się z tymi informacjami. SVB przekazuje dane innym wyłącznie wtedy, gdy:

  • jest do tego ustawowo zobowiązany; na przykład wobec urzędu skarbowego, któremu udostępniane są dane o wysokości wypłacanych rent i emerytur albo
  • jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego pełnienia obowiązków publicznoprawnych przez inne organy państwowe, na przykład w celu weryfikacji prawa do dodatku;
  • sam wyraziłeś na to zgodę.
  Jakie dane zbiera SVB na temat klientów?

  Serwis Moje SVB umożliwia wgląd w część danych. Oprócz danych osobowych możesz sprawdzić m.in. wysokość nabytych do tej pory praw do emerytury AOW oraz specyfikację świadczeń już wypłaconych. Jeżeli chcesz przejrzeć swoje dane, umów się na wizytę w oddziale SVB.

  Informacje o danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 16 lat, może uzyskać wyłącznie ich przedstawiciel ustawowy, na przykład rodzic albo opiekun prawny.

  Przy wprowadzaniu danych na stronie internetowej Sociale Verzekeringsbank zarejestrowany zostaje również czas rozpoczęcia i zakończenia sesji oraz adres IP.

 • Ciasteczka (cookies)

  Sociale Verzekeringsbank korzysta z ciasteczek. Ciasteczko to plik zapisywany na twardym dysku komputera użytkownika, dzięki czemu witryna rozpoznaje go podczas następnej wizyty na stronie.

  Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

  Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, jedynie unikatowy numer, przez co uniemożliwiają identyfikację użytkownika na podstawie danych osobowych nie tylko na stronie SVB, ale również na innych stronach.

  Wyłączanie ciasteczek

  Jeżeli nie chcesz używać ciasteczek, możesz je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Nie ma to żadnego wpływu na korzystanie ze strony SVB. Więcej informacji o ciasteczkach i ich wyłączaniu można znaleźć na stronie internetowej veiliginternetten.nl.

 • Prawa autorskie
  Sociale Verzekeringsbank posiada prawa autorskie do wszystkich tekstów i zdjęć zamieszczonych na tej stronie. Kopiowanie fragmentów tekstów jest dozwolone wyłącznie za podaniem źródła.