Wuv

Uw inkomen en de Wuv

Bij de vaststelling van de hoogte van uw uitkering wordt rekening gehouden met uw arbeidsinkomen, de inkomsten uit AOW van u en uw partner, uw vermogensinkomsten en uw overige inkomsten, waaronder pensioenen.