Wuv

Welke financiële ondersteuning is mogelijk?

De Wuv geeft financiële ondersteuning in de vorm van:

  • maandelijkse uitkeringen
  • bijdragen in kosten

De ingangsdatum van de uitkeringen en bijdragen in kosten is in de regel de eerste dag van de maand waarin u deze heeft aangevraagd.

Maandelijkse uitkering

De maandelijkse uitkering garandeert een individueel vastgesteld inkomen. Dit gegarandeerde inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Uw overige inkomsten (bijvoorbeeld AOW en particulier pensioen) worden door de uitkering aangevuld als die lager zijn dan het gegarandeerde inkomen.

De uitkering is geen vergoeding voor gemiste kansen of verloren bezittingen en is geen smartengeld voor ondergaan leed.

Uitkering als vervolgde

Als vervolgde kunt u een uitkering krijgen als u door de vervolging gezondheidsschade heeft opgelopen.

  • Als deze schade voor uw 65e verjaardag is opgetreden, is uw arbeidsverleden bepalend voor de hoogte van de inkomensgarantie.
  • Als de gezondheidsschade pas na uw pensionering is opgetreden, krijgt u een uitkering als u minder functioneert dan uw leeftijdsgenoten. Deze uitkering wordt dan gebaseerd op het wettelijk minimum.

Uitkering als nabestaande

Als weduwe of weduwnaar van een vervolgde krijgt u een uitkering als het overlijden van uw partner een direct gevolg was van de vervolging of als uw partner zelf op het moment van overlijden al een uitkering kreeg. Daarnaast gelden voor u de voowaarden voor nationaliteit en waardigheid. Als uw partner al een uitkering van ons kreeg nemen wij vanzelf contact met u op.

Brochure financiële vergoeding voor de nabestaande (Wuv en Wubo) (pdf, 227 kB) 

De hoogte van de maandelijkse uitkering

De hoogte van de uitkering hangt onder meer af van uw leeftijd, burgerlijke staat en uw andere inkomsten. Het bedrag van de uitkering wordt ieder jaar in januari en juli verhoogd met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland.

Naar boven

Bijdragen in kosten

Maakt u kosten door de gezondheidsschade die u door de oorlog heeft gekregen? Dan kunt u een bijdrage krijgen in deze kosten. Denk hierbij aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.

De bijdrage is alleen voor de kosten die niet door uw verzekering of door een andere instantie worden vergoed. De hoogte van de bijdragen in kosten wordt individueel vastgesteld.

Weduwen of weduwnaars kunnen geen bijdrage in kosten krijgen.

Naar boven