Wuv

Wat is de Wuv?

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd.

Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige volle wezen van vervolgden kunnen ondersteuning krijgen.