Wuv

Wat zijn de vereisten voor nationaliteit en waardigheid?

Nationaliteitseisen

Bent u vervolgde, dan zijn de belangrijkste nationaliteitseisen:

  • dat u tijdens de oorlog Nederlander of Nederlands onderdaan was, óf
  • dat u op Nederlands grondgebied bent vervolgd en u later Nederlander bent geworden.

Waardigheid

Wie zich in de Tweede Wereldoorlog onwaardig heeft gedragen, bijvoorbeeld door collaboratie met de vijand, krijgt geen financiële ondersteuning.