Wuv

Hoe verloopt de procedure?

Na ontvangst van uw brief start de procedure. De procedure gaat als volgt:

 1. u krijgt van ons formulieren toegestuurd. Vul deze in en stuur ze terug,
 2. wij maken met u een afspraak om een sociaal rapport op te stellen,
 3. na dit rapport start het onderzoek naar de oorlogsgebeurtenissen,
 4. vervolgens kan een medische beoordeling en een financieel onderzoek plaatsvinden,
 5. u ontvangt per brief onze beslissing.

Deze procedure duurt maximaal 7 maanden.

Klik voor een toelichting op één van onderstaande onderwerpen.

 • Welke aanvraagformulieren krijgt u?

  Nadat uw aanvraagbrief bij ons is binnengekomen, sturen wij u een algemeen aanvraagformulier toe met het verzoek dit in te vullen. Als wij dit formulier hebben teruggekregen sturen wij een tweede formulier met vragen over uw medische gegevens.

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Bel u ons gerust op telefoonnummer 071-5356888.

 • Sociaal rapport

  Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij informatie nodig over uw oorlogservaringen, uw persoonlijke omstandigheden en uw gezondheid. Die informatie wordt verzameld in een uitgebreid gesprek met een rapporteur. Als u wilt kan een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn. Van het gesprek wordt een rapport gemaakt waarvan u een kopie krijgt.

  In Nederland wordt de rapportage verzorgd door een medewerker van een instelling die gespecialiseerd is in het begeleiden van dit soort aanvragen. Deze instellingen zijn de Stichting Joods Maatschappelijk werk, de Stichting 1940-1945 en de Stichting Pelita. Zij kunnen u informeren over de wetten en over ondersteuning door maatschappelijk werkers.

  In het buitenland wordt de rapportage meestal verzorgd door een medewerker van de ambassade of het consulaat. Dit gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden.

 • Onderzoek naar de oorlogsgebeurtenissen

  Eerst beoordelen wij of de oorlogsgebeurtenissen die in het sociaal rapport staan, kunnen worden gezien als vervolging. Daarna zoeken wij naar bevestiging van deze gebeurtenissen. Hiervoor raadplegen wij onder andere archieven van het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

  Wanneer uw oorlogservaringen zijn bevestigd, start de medische beoordeling. Als u alleen erkenning als vervolgde heeft gevraagd, stopt het onderzoek hier. U ontvangt dan een brief met onze beslissing.

  Als we geen bevestiging van deze gebeurtenissen kunnen vinden, dan stopt het onderzoek. Dit betekent niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar wel dat wij uw aanvraag moeten afwijzen. Van deze afwijzing ontvangt u een brief.

 • Medische beoordeling

  Voor de medische beoordeling maakt onze arts een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast wordt informatie opgevraagd bij uw artsen of specialisten. Met de verkregen medische informatie beoordeelt onze arts of er een verband is tussen uw gezondheidsklachten en uw oorlogservaringen. Ook beoordeelt de arts of u door blijvende gezondheidsschade financiële ondersteuning kunt krijgen.

  Het persoonlijk onderhoud met de arts (pdf, 118 kB)

 • Financieel onderzoek
  Als uit de medische beoordeling blijkt dat u financiële ondersteuning kunt krijgen, vindt een financieel onderzoek plaats. Om de hoogte van de uitkering of de bijdrage in kosten te berekenen vragen we soms nadere informatie over uw inkomsten.
 • Wanneer kunt u een beslissing verwachten?

  Wettelijke termijnen

  Wij zijn volgens de wet verplicht uw aanvraag binnen een termijn van 7 maanden af te handelen. Als dit niet lukt informeren wij u daarover en wordt de termijn eenmaal met een periode van 8 weken verlengd. Als wij gegevens bij u of bij een buitenlandse instantie opvragen wordt de behandeltermijn opgeschort. Dit betekent dat de tijd die nodig was om de gevraagde gegevens te verstrekken niet meetelt in de behandelduur. Als we er niet in slagen om binnen de wettelijke termijn een beslissing te nemen, dan kunt u ons in gebreke stellen en een dwangsom eisen. Als dat aan de orde is ontvangt u daar nadere informatie over.

  Beslissing

  Na afronding van het onderzoek ontvangt u van ons een brief met onze beslissing. In onze brief staat ook wat u kunt doen als u het niet eens bent met onze beslissing.

  Krijgt u een uitkering of bijdrage in kosten, dan ontvangt u op een later moment nog een berekeningsbeschikking en een betalingsmededeling.