Wuv

Veranderingen die u moet doorgeven

Bij wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden wordt uw uitkering of bijdrage in kosten vaak opnieuw berekend. Het is daarom van belang om wijzigingen op tijd door te geven.

Hoe geeft u een wijziging door?

U kunt ons een brief of een e-mail sturen, of bellen met ons kantoor.

Neem contact op

Welke veranderingen moet u doorgeven?

Hieronder staan alle veranderingen die u aan ons moet doorgeven, op een rij.

Verhuizing

Verhuizen binnen Nederland

Verhuist u binnen Nederland naar een ander adres, dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Als u de verhuizing bij uw gemeente meldt, geeft de gemeente uw nieuwe adres aan ons door.

Verhuizen buiten Nederland

Als u naar een ander land verhuist, geef dan uw nieuwe adres aan ons door. Doe dit ook als u al buiten Nederland woont en dan verhuist naar een ander land of naar een adres in hetzelfde land.

U verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis

Als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, wordt uw uitkering na zes maanden opnieuw vastgesteld. Bijdragen in kosten worden een maand na de verhuizing gestopt als u geen kosten meer maakt. Over de financiële gevolgen van een dergelijke verhuizing nemen wij contact met u of uw gemachtigde op.

Naar boven

Overlijden

Als iemand overlijdt die een uitkering of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door. 

Naar boven

Samenwonen of gescheiden gaan wonen

Bij trouwen of samenwonen stellen we uw uitkering opnieuw vast. Dit is ook het geval bij scheiden of uit elkaar gaan. De nieuwe vaststelling gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de omstandigheden zijn gewijzigd. Tot het moment van de nieuwe vaststelling wordt een voorschot op de uitkering uitbetaald.

Naar boven

Uw inkomen verandert

Als uw bronnen van inkomsten veranderen, stellen we uw uitkering opnieuw vast. Dit gebeurt als er een nieuwe bron van inkomsten bij komt of als een bestaande bron van inkomsten komt te vervallen.

Naar boven

U krijgt een eenmalige uitkering

Erfenissen of andere eenmalige uitkeringen die u na 1 januari 2009 heeft ontvangen, hebben geen invloed op uw financiële ondersteuning. Een lijfrente moet u opgeven, maar deze wordt niet volledig gekort als u nog premie betaalde in de jaren dat u een Wuv-uitkering had.

Naar boven

U of uw partner bereikt de AOW gerechtigde leeftijd

U of uw partner bereikt de AOW gerechtigde leeftijd. Als u of uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, wordt uw uitkering opnieuw berekend. Uw nieuwe uitkering gaat in op de eerste dag waarin u of uw partner de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. U krijgt van te voren formulieren van ons met vragen over de veranderingen in uw inkomsten, zoals AOW en pensioenen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Bel ons gerust op telefoonnummer 071-535 68 88.

Naar boven