Wuv

Er is iemand overleden

Als iemand is overleden die een uitkering of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door.

De uitkering stopt

Was de overleden vervolgde alleenstaand, dan wordt de uitkering stopgezet met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden.

Laat de overleden vervolgde een partner achter, dan wordt de uitkering stopgezet met ingang van de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van overlijden.

De bijdrage in kosten stopt

Bijdragen in kosten stoppen met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Bepaalde bijdragen in kosten worden nog tijdelijk doorbetaald aan de achterblijvende partner.

Nabestaandenuitkering voor de achtergebleven partner

Als nabestaande partner van de vervolgde kunt u een nabestaandenuitkering aanvragen. Als wij u al kennen als partner nemen wij contact met u op. Een eventuele uitkering aan de nabestaande gaat in op de eerste dag van de derde maand na de maand waarin de vervolgde is overleden.

Overlijden van de partner van de vervolgde

Als de partner van een vervolgde overlijdt, wordt de uitkering opnieuw vastgesteld. In de hoogte van de toegekende bijdragen in kosten verandert niets.