Wuv home

De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 - 1945 (Wuv) biedt financiële ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd. Ook weduwen, weduwnaars en minderjarige volle wezen van vervolgden kunnen ondersteuning krijgen.