Wubo

Wetteksten en verdragen

Op de website 'wetten.overheid.nl' kunt u de teksten van wetten, regelingen en internationale verdragen raadplegen. Daaronder vindt u ook de wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Wetten voor Verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

  • Tvp: Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  • Wbp: Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  • Wbpzo: Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  • Wiv: Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  • Wubo: Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  • Wuv: Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  • AOR: Algemene Oorlogsongevallen Regeling
  • Uitkeringsregeling Backpay