Wubo

Er is iemand overleden

Als iemand is overleden die een uitkering of bijdrage in kosten had, zorgen wij voor het stopzetten van de betaling.

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan aan de gemeente door. Zodra u dit heeft gedaan, krijgen wij bericht van de gemeente. In alle  andere gevallen geeft u het overlijden wel direct aan ons door.

De toeslag

De toeslag stopt vanaf de eerste dag van de maand na het overlijden.

De uitkering

Was de overledene alleenstaand, dan wordt de uitkering stopgezet met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden.

Laat de overledene een partner achter, dan wordt de uitkering stopgezet met ingang van de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van overlijden.

Als nabestaande partner van de uitkeringsgerechtigde kunt u een nabestaandenuitkering aanvragen, behalve als er alleen sprake was van een maandelijks belastingvrij bedrag. Als wij u al kennen als partner nemen wij contact met u op. Een eventuele uitkering aan de nabestaande gaat in op de eerste dag van de derde maand na de maand waarin het burgerslachtoffer is overleden.

Bijdrage in de kosten

Bijdragen in kosten stoppen met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Bepaalde bijdragen in kosten worden nog tijdelijk doorbetaald aan de achterblijvende partner.

Overlijden van de partner van een burger-oorlogsslachtoffer

Als de partner van een burger-oorlogsslachtoffer overlijdt, wordt de uitkering opnieuw vastgesteld. Als er geen sprake is van een uitkering blijft het maandelijkse belastingvrije bedrag gelijk. In de hoogte van de toegekende bijdragen in kosten verandert niets.