Wubo

Kunt u opnieuw aanvragen?

Heeft u nieuwe gegevens of zijn er nieuwe omstandigheden, dan kunt u altijd opnieuw aanvragen. Als u wilt weten of het zinvol is om opnieuw aan te vragen kunt u contact met een medewerker van ons bureau cliëntenservice (tel. +31 (0)71 535 6888.

Opnieuw aanvragen als uw oorlogservaringen niet zijn bevestigd

Als wij geen bevestiging van de relevante gebeurtenissen hebben gevonden betekent dit niet dat wij uw verhaal niet geloven, maar dat wij uw aanvraag moesten afwijzen. Van deze afwijzing heeft u in dat geval een beschikking ontvangen. Opnieuw aanvragen kan zinvol zijn als u bijvoorbeeld een getuige heeft gevonden die uw oorlogservaringen uit eigen waarneming kan bevestigen.

Opnieuw aanvragen als uw gezondheidsklachten niet door de oorlog komen

Als uw aanvraag is afgewezen omdat uw gezondheidsklachten niet door extreem oorlogsgeweld maar door duidelijke andere oorzaken zijn ontstaan, kunt u opnieuw aanvragen als er sprake is van niet eerder beoordeelde gezondheidsklachten. In de praktijk kunnen vooral geestelijke gezondheidsklachten nog op latere leeftijd verschijnen. Nieuwe lichamelijke klachten zijn meer dan 60 jaar na de oorlog meestal een gevolg van ouderdom of slijtage.

Opnieuw aanvragen als uw gezondheidsklachten niet ernstig genoeg zijn

Als uw aanvraag is afgewezen omdat de gezondheidsklachten die door extreem oorlogsgeweld zijn ontstaan geen blijvende beperkingen met zich mee brachten, kunt u opnieuw aanvragen als deze gezondheidsklachten zijn verergerd.

Uw uitkering of bijdrage in kosten komt niet tot betaling

Als uw uitkering of bijdrage in kosten niet tot betaling komt kunt u verzoeken om een nieuwe berekening als uw inkomen daalt.