Wubo

Welke financiële ondersteuning is mogelijk?

De Wubo biedt financiële ondersteuning in de vorm van:

  • een toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden
  • maandelijkse uitkeringen 
  • bijdragen in kosten

De ingangsdatum van de uitkeringen en bijdragen in kosten is de eerste dag van de maand waarin u deze heeft aangevraagd.

Toeslag (artikel 19)

Ieder erkend burger-oorlogsslachtoffer krijgt maandelijks een toeslag in de vorm van een belastingvrij bedrag.

Naar boven

Maandelijkse uitkering

De maandelijkse uitkering garandeert een individueel vastgesteld inkomen. Dit gegarandeerde inkomen is afhankelijk van het arbeidsverleden en de persoonlijke omstandigheden van het burger-oorlogsslachtoffer. Overige inkomsten (bijvoorbeeld AOW en particulier pensioen) worden door de uitkering aangevuld als deze lager zijn dan het gegarandeerde inkomen. De uitkering is geen schadevergoeding voor gemiste kansen of verloren bezittingen en geen smartengeld voor ondergaan leed.

De toekenning van een uitkering kan gevolgen hebben voor de hoogte van de belastingvrije toeslag.

Uitkering als burger-oorlogsslachtoffer

Als burger-oorlogsslachtoffer krijgt u een uitkering als u door de gezondheidsschade als gevolg van oorlogsgeweld tijdens uw werkzame leven in inkomen achteruit bent gegaan.

Bij blijvende gezondheidsschade zonder inkomstenachteruitgang krijgt u in ieder geval de belastingvrije toeslag.

Naast deze toeslag kunt u een zogeheten garantie-uitkering krijgen als u:

  • gepensioneerd bent, en
  • uw gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum.

Uitkering als nabestaande

Als weduwe of weduwnaar van een burger-oorlogsslachtoffer krijgt u een uitkering als het overlijden van uw partner een direct gevolg was van oorlogsgeweld of als uw partner zelf op het moment van overlijden al een uitkering kreeg. Daarnaast gelden voor u de voorwaarden voor nationaliteit en waardigheid. Als uw partner al een uitkering van ons kreeg nemen wij vanzelf contact met u op.

Brochure financiële vergoeding voor de nabestaande (Wuv en Wubo) (pdf, 227 kB)

De hoogte van de maandelijkse uitkering

De hoogte van de uitkering hangt onder meer af van leeftijd, burgerlijke staat en andere inkomsten. Het bedrag aan uitkering wordt ieder jaar in januari en juli verhoogd met hetzelfde percentage als het minimumloon in Nederland. Ook het maandelijks belastingvrij bedrag dat wordt toegekend aan burger-oorlogsslachtoffers wordt op deze manier aangepast.

Naar boven

Bijdragen in kosten

Maakt u kosten door de gezondheidsschade die u door de oorlog heeft gekregen? Dan kunt u een bijdrage krijgen in deze kosten. Denkt u hierbij aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.

De bijdrage is alleen voor de kosten die niet door uw verzekering of een andere instantie worden vergoed. De hoogte van de bijdragen in kosten wordt individueel vastgesteld.

Weduwen of weduwnaars kunnen geen bijdrage in kosten krijgen.

Naar boven