Wubo

Wat is de Wubo?

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) biedt financiële ondersteuning aan mensen die:

  • in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld, of
  • slachtoffer waren van ongeregeldheden tijdens de naoorlogse Bersiap-periode (15 augustus 1945 tot 27 december 1949) in het voormalige Nederlands-Indië.

Ook weduwen, weduwnaars en minderjarig volle wezen van burger-oorlogsslachtoffers kunnen financiële ondersteuning krijgen.