Wubo

Kunt u Wubo krijgen?

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u voldoet aan alle onderstaande voorwaarden, namelijk als u:

  • tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd bent of in de Bersiap-periode getroffen bent door oorlogsgeweld, en
  • daar blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade aan heeft overgehouden, en
  • valt onder de voorwaarden van nationaliteit en waardigheid.

Uitzonderingen

Bij hoge uitzondering kunt u ook financiële ondersteuning krijgen als u niet precies onder de voorwaarden valt.